Các biểu mẫu

Quy định về thể thức văn bản Thuyết minh Đồ án, Khóa luận, Tập san tốt nghiệp của các ngành đào tạo

Quy định về thể thức văn bản Thuyết minh Đồ án, Khóa luận, Tập san tốt nghiệp của các ngành đào tạo : xem chi tiết quy định và mẫu

02 Tháng Ba 2022        771 lượt xem
Biểu mẫu quản lý đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ

BIỂU MẪU QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

(Kèm theo Thông tư  số 11/2016/TT-BGDĐT

ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết xem tệp đính kèm: download

24 Tháng Mười Một 2021        285 lượt xem
Biểu mẫu đề tài KHCN cấp Khoa
24 Tháng Mười Một 2021        290 lượt xem
Mẫu xây dựng Ngân hàng đề thi
29 Tháng Ba 2021        377 lượt xem
Quyết định công nhận và xếp hạng tốt nghiệp bổ sung CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy năm 2015

Danh sách sinh viên tốt nghiệp: download

11 Tháng Bảy 2016        1818 lượt xem
Quyết định công nhận và xếp hạng tốt nghiệp bổ sung ĐH Thiết kế Đồ họa hệ chính quy năm 2015

Danh sách sinh viên tốt nghiệp: xem chi tiết

03 Tháng Mười 2015        1591 lượt xem
Quyết định công nhận và xếp hạng tốt nghiệp bổ sung ĐH Thiết kế thời trang hệ chính quy năm 2015

Danh sách sinh viên tốt nghiệp: xem chi tiết

16 Tháng Chín 2015        1623 lượt xem