Các nhà khoa học

PGS.TS. Trần Hoàng Tiến

Cập nhật ngày: 24 Tháng Sáu 2013

1. Họ và tên: TRẦN HOÀNG TIẾN

2. Năm sinh: 1956                                                                  

3. Giới tính: Nam

4. Học hàm: Phó Giáo sư      Năm được phong:

    Học vị: Tiến sĩ.     Năm đạt học vị: 2007

5. Chức danh nghiên cứu: PGS.TS

    Chức vụ hiện nay: Giảng viên K.SĐH

6. Cơ quan - Nơi làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    Địa chỉ: Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

    Điện thoại: 04. 62516420

7. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

8. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố:

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả  công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)

Năm công bố

Diễn xướng dân gian- phương thức trao truyền trong bối cảnh hiện nay

Tác giả

Tổng tập văn hóa dân gian

2011

 

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia:

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Giáo dục âm nhạc trong các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện tại Thái Nguyên, Bắc Kạn.

2009-2011

 

Tốt

Rối nước Thái Bình

2011 - 2013

 

Đang thực hiện

 

10. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

 

11. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Thành viên hội đồng bảo vệ đề tài cấp nhà nước (trước đây gọi là cấp bộ)

01

2

Thành viên hội đồng bảo vệ đề tài cấp trường (trước đây gọi là cấp bộ)

12

Bạch Thị Lan Anh

TS.

Giảng viên chính, Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết

Đỗ Quang Minh

TS.

Nguyên Trưởng khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

chi tiết

Nguyễn Quang Hải

Ths

Nguyên khoa Sư phạm Mỹ thuật

chi tiết

Lương Thị Thanh Hải

TS

Phó Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết

Phạm Hồng Phương

Ths

Nguyên khoa Nhạc cụ

chi tiết

Lê Vinh Hưng

TS

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết