Các nhà khoa học

TS. Bạch Thị Lan Anh

Cập nhật ngày: 24 Tháng Sáu 2013

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

          Họ và tên: Bạch Thị Lan Anh                                          Giới tính: Nữ

          Sinh ngày 23 tháng 6 năm 1966                             Nơi sinh: Hà Đông

          Quê quán: Phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

          Chức vụ Trưởng khoa Giáo dục đại cương, trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TW.

          Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 58 ngõ1 Trần Phú, đường Thanh Bình. Nay là số nhà 3 ngõ 4, đường Thanh Bình P Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

          Điện thoại cơ quan:                  Điện thoại nhà riêng:

          Fax:                                         E-mail: lanhbach23@yahoo.com.vn

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Trung học chuyên nghiệp:

2. Đại học:

          Hệ đào tạo: chính quy               Thời gian đào tạo từ:   1984  đến 1989

          Nơi học: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

          Ngành học: Kinh tế chính trị

3. Thạc sĩ:

          Thời gian đào tạo từ năm 2001  đến  2004

          Nơi học: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

          Ngành học: Kinh tế chính trị

4. Tiến sĩ kinh tế:

          Hình thức đào tạo: Không tập trung Thời gian đào tạo từ:  2005 đến 2011     Tại Trường Đại học  Kinh tế quốc dân.

          Ngành học: Kinh tế chính trị

          Tên luận án: Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

          Ngành khoa học của luận án: Kinh tế chính trị        Mã số:62310101

          Ngày và nơi bảo vệ: 25-1-2011, tại trường ĐH Kinh tế quốc dân

5. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga- C

6. Học vị: Tiến sĩ kinh tế- Giảng viên chính.

 Số bằng 000401 ngày 25-5-2011 và nơi cấp Trường Đại học  Kinh tế quốc dân.

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1990-2000

Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây

Giảng viên khoa Xã hội

2000- nay

Trường Đại học sư phạm nghệ thuật TW

Giảng viên chính

- Trưởng bộ môn,

- Phó trưởng khoa

-Trưởng khoa

 

 

 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

IV.1. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học KHCN&MT các cấp đã thực hiện:

 

T.T

Tên đề tài / dự án

Cấp thực hiện

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Xếp loại nghiệm thu

1

Tìm hiểu một số lý thuyết kinh tế hiện đại

Trường

 

1999

 

2000

 

Giỏi

2

Tìm hiểu kinh tế thị trường định hướng XHCN và vận dụng trong giảng dạy môn KTCT

Trường

 

 

2001

 

2002

 

 

Xuất sắc

3

Toàn  cầu  hoá kinh tế và một số tác động chủ yếu của nó ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trường

 

 

2002

 

2003

 

 

Xuất sắc

4

Tìm hiểu một số vấn đề về kinh tế tri thức hiện nay.

Trường

 

2003

2004

Giỏi

5

Ứng dụng phần mềm  Microsoft Power Point trong dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường CĐSP Nhạc- Hoạ TW. Mã số B2006- 36-03

Bộ

 

 

 

2006

2009

 

 

 

Xuất sắc

6

Hoạt động giải trí của sinh viên trường Đại học sư phạm nghệ thuật TW

Trường

 

2008

2009

 

Khá

7

Xây dựng thương hiệu trong chiến lược Marketing của doanh nghiệp

Trường

 

 

2009

2010

 

 

Xuất sắc

8

Sơ đồ hóa kiến thức môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Trường

2011-2012

2012

 

 

Xuất sắc

9

Xây dựng hệ thống câu hỏi cho các môn Lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ

Trường

2015- 2016

2016

Giỏi

 

IV.2. Các bài báo khoa học được công bố trong nước và quốc tế: (bài báo đăng trên tạp chí, báo, tham luận kỷ yếu khoa học)

 

T.T

Tên bài báo

Số

Ngày tháng năm

Nơi xuất bản

1

Tìm hiểu một số vấn đề về kinh tế tri thức

 

Năm học 2003-2004

 

Kỷ yếu khoa học trường Cao đẳng sư phạm Nhạc-Họa

 

2

Mỹ thuật phục hưng dưới góc nhìn triết học

Số 11

năm 2004

Thông tin khoa học trường Cao đẳng sư phạm Nhạc-Họa

3

Phát triển Làng nghề truyền thống trong quá trình CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn Hà Tây

số 06/2004

năm 2004

Tạp chí Giáo dục lý luận

4

Vài nét cơ bản về toàn cầu hóa kinh tế

 

Năm học 2004-2005

Kỷ yếu khoa học trường Cao đẳng sư phạm Nhạc-Họa

 

5

Làng nghề thủ công truyền thống trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 Số 5/ 2005

Năm 2005

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

6

Toàn cầu hóa kinh tế và bản sắc văn hóa dân tộc.

 

 

 

Năm 2006

Kỷ yếu khoa học Trường Đại học Sư phạm  Nghệ thuậtTW

7

Quán triệt  nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X về phát huy lợi thế so sánh để phát triển làng nghề truyền thống.

số tháng 10/2006

Năm 2006

Tạp chí Kinh tế và phát triển

8

 Quá trình tự học

 

10/2007

Website trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TW

9

Kết hợp phương pháp truyền thống với hiện đại trong giảng dạy các môn khoa học Mác-LêNin

 

 

 

 

Năm 2008

Hội thảo khoa học Cấp Bộ đổi mới phương pháp giảng dạy Nghệ thuật.

10

Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống

số tháng 10/2009

Năm 2009

Tạp chí Kinh tế và phát triển

11

Suy nghĩ của Giảng viên  về
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

 

 

 

Năm 2010

Hội thảo khoa học toàn quốc đánh giá hoạt động khoa học công nghệ trong các trường nghệ thuật.

12

Kỹ năng  triển khai nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

Năm 2010

Hội thảo khoa học sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

13

Thiết kế trong hệ thống giáo dục và nền kinh tế

 

 

 

 

Năm 2010

Hội thảo toàn quốc Giáo dục nghệ thuật và cuộc sống.

 

Giới thiệu phương pháp dạy học theo sơ đồ

 

 

 

26/4/2013

Website trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TW

 

Giáo dục: Từ phương thức đào tạo truyền thống đến Tín chỉ

 

 

 

9/6/2014

Website trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TW

14

Cách mạng 4.0 cơ hội và thách thức về việc làm cho sinh viên nghệ thuật

 

10/2017

Hội thảo khoa học Quốc tế: Tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho thanh niên và sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp

 

IV.3. Sách, giáo trình đã công bố:

 

T.T

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

 

 

 

 

 

V. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH HIỆN NAY:

          - Lý thuyết về phát triển bền vững.

- Các vấn đề về kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa trong các làng nghề, làng nghề truyền thống.

-  Các nhóm vấn đề về kinh tế trong xây dựng nền kinh tế thị trường (xóa đói giảm nghèo, nguồn nhân lực chất lượng cao trong nền kinh tế tri thức, công bằng xã hội...)

VI. NHỮNG HỘI THẢO, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ

      QUỐC TẾ ĐÃ TỪNG THAM GIA:

 • Hội thảo đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học Âm nhạc, Mỹ thuật ở trường sư phạm- năm 2005.
 • Hội thảo khoa học Cấp Bộ đổi mới phương pháp giảng dạy Nghệ thuật- năm 2007.
 • Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nghệ thuật - năm 2009.
 • Hội thảo khoa học toàn quốc đánh giá hoạt động khoa học công nghệ trong các trường nghệ thuật - năm 2010.
 • Hội thảo toàn quốc Giáo dục nghệ thuật và cuộc sống- năm 2010.
 • Hội thảo phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Tổ chức JICA (Nhật Bản) tổ chức tại Hà Nội- năm 2010.
 • Hội thảo phát triển chương trình đào tạo đại học tại Việt Nam theo mô hình CDIO. Do Vụ Giáo dục đại học tổ chức tại Hà Nội- 1/2010.
 • Hội thảo đóng góp ý kiến cho giáo trình các môn Lý luận chính trị- phục vụ việc hoàn chỉnh các giáo trình sau Đại hội Đảng lần thứ XI tổ chức tại Hà Nội- 11/ 2010.
 • Hội thảo đánh giá tài liệu dạy học lồng ghép GDSKSS, giới tính, phòng chống HIV/AIDS trong các cơ sở đào tạo giáo viên. Do cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổ chức tại Hà Nội- 12/2011.

 

VII. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

 1. Đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ cho sinh viên trường Đại học sư phạm nghệ thuật TW. Năm 2012
 2. Đề tài: Quá trình chuẩn bị của Nguyễn Ái Quốc cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2013
 3. Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống Kiêu kỵ, Gia lâm, Hà Nội ( Khảo sát nghề dát vàng dát bạc). Năm 2015

Đỗ Quang Minh

TS.

Nguyên Trưởng khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

chi tiết

Nguyễn Quang Hải

Ths

Nguyên khoa Sư phạm Mỹ thuật

chi tiết

Lương Thị Thanh Hải

TS

Phó Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết

Phạm Hồng Phương

Ths

Nguyên khoa Nhạc cụ

chi tiết

Lê Vinh Hưng

TS

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết

Phạm Hùng Cường

Ths

Trưởng khoa Thiết kế - Đồ họa

chi tiết