Các nhà khoa học

TS. Đỗ Quang Minh

Cập nhật ngày: 03 Tháng Mười 2017

1. Họ và tên: Đỗ Quang Minh

2. Năm sinh: 1958

3. Giới tính: Nam

4. Học hàm:                                 Năm được phong:

    Học vị: Tiến sĩ.                        Năm đạt học vị: 2010

5. Chức danh nghiên cứu: Tiến sĩ

    Chức vụ hiện nay: Giảng viên K.SĐH

6. Cơ quan - Nơi làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    Địa chỉ: Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

    Điện thoại: 04.38543177

7. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

8. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố:

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả  công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)

Năm công bố

Văn hóa quảng cáo thời nay

Tác giả

Tạp chí VHNT, số 4/2005

2005

Thông tin quảng cáo ngành KT-VH

Tác gải

Tạp chí VHNT, số 7/2007

2007

Giá trị thẩm mỹ quảng cáo truyền hình

Tác giả

Tạp chí VHNT, số 291 /2008

2008

Xu thế Văn hóa quảng cáo ở VN

Tác gải

Tạp chí VHNT, số 304/2009

2009

Sắc thái văn hóa quảng cáo ở VN

Tác giả

Tạp chí VHNT, số 305 /2009

2009

Căn cước văn hóa VN trong thời kỳ hội nhập

Tác giả

Tạp chí GDNT, số 3/2011

2011

Hội nghị quốc tế

 

 

 

Bản sắc văn hóa VN thời kỳ hộ nhập

Tác giả

Hội thảo quốc tế về VH tại HN năm 2010

2010

 

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia:

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

10. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

 

11. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hải

Ths

Nguyên khoa Sư phạm Mỹ thuật

chi tiết

Lương Thị Thanh Hải

TS

Phó Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết

Phạm Hồng Phương

Ths

Nguyên khoa Nhạc cụ

chi tiết

Lê Vinh Hưng

TS

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết

Phạm Hùng Cường

Ths

Trưởng khoa Thiết kế - Đồ họa

chi tiết

Hoàng Thị Oanh

Ths

Trưởng khoa Thiết kế thời trang & Công nghệ May

chi tiết