Các nhà khoa học

PGS.TS.Đào Đăng Phượng

Cập nhật ngày: 26 Tháng Mười 2017

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1. Năm sinh: 1966                                         Giới tính: Nam

2. Học hàm: Phó Giáo sư                              Năm đạt học hàm: 2018

    Học vị: Tiến sĩ                                            Năm đạt học vị: 2014

3. Chức danh nghiên cứu: PGS.TS

   Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng

4. Cơ quan - Nơi làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    Địa chỉ: Số 18, Ngõ 55, Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

    Điện thoại: 04.38544468

5. Trình độ ngoại ngữ: B2 tiếng Anh (khung Châu Âu)

6. Hướng dẫn: 10 học viên làm luận văn ThS và 8 SV làm khóa luận

 7. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản - năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình

hoặc chủ biên,

phần biên soạn

Thẩm định,

xác nhận sử dụng của CSGDĐH

ISBN

(nếu có)

1

Hát Ghẹo Phú Thọ - Lối hát giao duyên nước nghĩa

CK

Nxb  Âm nhạc - 2014

01

MM

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

978-604-910-054-3

2

Một số giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa ký túc xá sinh viên

TK

Nxb Âm nhạc - 2015

003

CB

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

978-604-910-273-8

3

Giáo trình Lý thuyết Âm nhạc cơ bản

GT

Nxb  Âm nhạc - 2015

01

MM

Trường TC VHNT Phú Thọ

 

8. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu:

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số và cấp quản lý

Thời gian

thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Đề án: "Điều tra, khảo sát và Bảo tồn Hát Ghẹo Phú Thọ"

 

TG

Sở

2001 - 2002

4/2002

Xuất sắc

2

Đề tài: "Nghiên cứu Bảo tồn

và phát huy di sản Hát Ghẹo Phú Thọ"

 

TG

Tỉnh

2006 -2007

12/2007

Xuất sắc

3

Chương trình "Hội thi tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ X - 2008"

 

TG

Bộ

2008

9/2008

Xuất sắc

4

Đề tài: "Xây dựng Nếp sống văn hóa Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Sư phạm

Nghệ thuật TW"

CN

 

Bộ

2010 - 2011

3/2011

Tốt

5

Chương trình hợp tác quốc tế "Xây dưng 06 chương trình Giáo dục nghệ thuật" cho Bộ Giáo dục - Thể thao Lào

 

TG

Bộ

2011

1/2011

Tốt

6

Đề tài "Xây dựng chương trình đào tạo đại học Quản lý văn hóa nghệ thuật theo phương thức tiếp cận CDIO"

CN

 

Trường

1012 -

2013

01/2013

Tốt

7

Đề án: "Đổi mới công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy khối các trường Văn hóa - Nghệ thuật"

 

TK

Bộ

2012

1/2013

Tốt

8

Đề tài "Tổ chức  giáo dục các loại hình nghệ thuật dân gian vùng đồng bằng Bắc bộ cho học sinh trung học cơ sở"

 

TG

Bộ

2012 - 2014

12/2014

Tốt

9

Đề tài "Đổỉ mới chương trình (nội dung, phương pháp, cách đánh giá) giáo dục âm nhạc cho học sinh Trung học Cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông"

 

TG

Bộ

2014 - 2016

6/2017

Tốt

 

Các đề án cấp trường là chủ biên/thành viên

1

Đề án mở mã ngành đại học: "Quản lý văn hóa"

 

TG

Trường

2007

3/2007

Tốt

2

Đề án mở mã ngành đại học: " Thiết kê thời trang"

 

TG

Trường

2007

3/2007

Tốt

3

Đề án mở mã ngành đại học: "Hội họa"

 

TG

Trường

2008

3/2009

Tốt

4

Đề án mở mã ngành đại học: "Thiết kế Đồ họa"

 

TG

Trường

2008

3/2009

Tốt

5

Đề án đào tạo cao học: "Lý luận và phương pháp giảng dạy Âm nhạc)

 

TG

Trường

2011

12/2012

Tốt

6

Đề án: "Đổi mới công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW"

CN

 

Trường

2012

1/2013

Tốt

7

Đề án đào tạo cao học: "Quản lý văn hóa"

 

TG

Trường

2013

8/2013

Tốt

8

Đề án mở mã ngành đại học: "Công nghệ may"

CN

 

Trường

2017

7/2017

Tốt

 

9. Kết quả NCKH đã công bố (bài báo khoa học và bằng phát minh, sáng chế)

Bài báo khoa học đã công bố

Giai đoạn trước khi bảo vệ luận án TS

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học

Tạp chí ISI hoặc Scopus (IF nếu có)

Tập

Số

Trang

Năm

1

Hát Ghẹo, Hát Xoan ở Phú Thọ

01

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

ISSN

 

 285

50

3/2008

2

Hát Ghẹo, Hát Xoan nhìn từ truyền thuyết và trình tự diễn xướng

01

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

ISSN

 

340

34

10/2012

3

Những giá trị trong nội dung

 Hát Ghẹo

01

Tạp chí Văn hóa

Nghệ thuật

ISSN

 

339

26

9/2012

4

Sự phát triển của văn hoá là

 việc xử lý tốt mối quan hệ giữa

 nội sinh và ngoại sinh

01

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

ISSN

 

05

10

5/2011

5

Ảnh hưởng của Phật Giáo

đối với Âm nhạc Việt Nam

01

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

ISSN

 

01

30

5/2009

6

Công tác xây dựng chương

 trình đào tạo giáo viên Âm

 nhạc, Mỹ thuật hiện nay

01

Kỷ yếu khoa học Giáo dục nghệ thuật và cuộc sống

 

 

 

185

1/2010

 

Giai đoạn sau khi bảo vệ luận án TS

7

Bảo tồn các loại hình văn hóa

nghệ thuật truyền thống trong

bối cảnh hiện nay (trường hợp Hát Ghẹo Phú Thọ)

01

Thông tin Khoa

học xã hội

ISSN

 

376

28

4/2014

8

Hát Ghẹo Phú Thọ - một kho

tàng tri thức dân gian

01

Tạp chí Văn hóa

 dân gian

ISSN

 

   5 (161)

36

10/2015

9

Hát Ghẹo trong đời sống văn hóa của người dân Phú Thọ

01

Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa

ISSN

 

 13

45

9/2015

10

Những nghiên cứu về Hát Ghẹo

Phú Thọ

01

Tạp chí Văn hóa

Nghệ thuật

ISSN

 

379

89

01/2016

11

Những bước thăng trầm của

hát Ghẹo Phú Thọ

01

Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa

ISSN

 

 15

28

03/2016

12

Hát Ghẹo Phú Thọ và Quan họ

 Bắc Ninh

01

Tạp chí Văn hóa

Nghệ thuật

ISSN

 

383

35

5/2016

13

Hát Ghẹo Phú Thọ (Dân ca đối

đáp giao duyên)

01

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

ISSN

 

11

50

4/2014

14

Một số kinh nghiệm trong việc

chọn đề tài viết luận văn đối với

học viên cao học Trường ĐHSP

 Nghệ thuật TW

01

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

ISSN

 

Số

đặc biệt

115

5/2015

15

Đổi mới phương pháp dạy -

 học và phương pháp đánh

giá trong công tác đào tạo

sinh viên nghệ thuật

01

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

ISSN

 

 15

71

9/2015

16

Giáo dục âm nhạc bậc Trung

học cơ sở (qua khảo sát một số trường THCS ở miền Bắc)

01

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

ISSN

 

 16

74

112/2015

17

Thực trạng và giải pháp xây

dựng nếp sống văn hóa sinh

viên ở ký túc xá

01

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

ISSN

 

17

17

4/2016

18

Âm nhạc, lời ca, cách phổ thơ

trong hát Ghẹo và hát Quan họ

01

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

ISSN

 

383

89

5/2016

19

Bàn về xây dựng môi trường

văn hóa

01

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

ISSN

 

 17

13

4/2016

20

Đưa dân ca địa phương vào

trong đổi mới dạy học ở trường Trung học cơ sở

01

Tạp chí Khoa học ĐH Hà Tĩnh

ISSN

 

07

87

5/2016

21

Bảo tồn và phát huy các giá trị

di tích đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội

01

Tạp chí Tuyên giáo

ISSN

 

 05

71

5/2016

22

Đền Mẫu Âu Cơ - Một giá trị

văn hóa trường tồn

 

Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn

ISSN

 

16

(41)

47

5/2016

23

Phác thảo văn hóa Then của người Tày

 

Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật TW

  ISSN

 

45

63

5/2016

24

Góp bàn thêm một số vấn đề trong việc bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ Bắc Ninh

 

 

 

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

ISSN

 

19

12

12/2016

25

Chương trình phổ thông tổng thể mới - cơ hội và thách thức: Góc nhìn từ cơ sở đào tạo giáo viên nghệ thuật.

 

 

 

Tạp chí Giáo

dục Nghệ thuật

  ISSN

 

22

78

9/2017

26

Thị trường lao động và sự hình thành nguồn nhân lực ở châu Âu và Việt Nam

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế

 

 

 

03

10/2017

 

10. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm...)

Thành tích nổi bật trong hoạt động giáo dục - nghệ thuật

TT

Thời gian

Trách nhiệm

Tên chương trình

Quy mô

Thành tích

  

1

Năm 2008

Phó đoàn,

tổ chức và chỉ đạo chương trình

Hội thi

"Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ X - 2008"

Toàn quốc

-  Nhất toàn đoàn

-  4/5 tiết mục đạt huy chương vàng;

- 1/5 tiết mục đạt huy chương bạc;

- Cá nhân được Hiệu Trưởng tặng giấy khen

 

2

Năm 2011

Chuyên gia

Chương trình hợp tác quốc tế

"Xây dựng 06 chương trình Giáo dục nghệ thuật" cho Bộ Giáo dục - Thể thao Lào

Quốc tế

- Bộ GD-TT Lào đã nghiệp thu 06 chương trình Giáo dục nghệ thuật

- Cá nhân được Thủ tướng Lào tặng Bằng khen

 

3

Năm 2014

Phó hiệu trưởng, Giảng viên chính

Danh hiệu

"người tốt, việc tốt" tiêu biểu

Thành phố Hà Nội

- Đã có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và cho Thủ đô Hà Nội

 

4

Năm 2015

Phó hiệu trưởng, Giảng viên chính

Kỷ niệm chương

"vì sự nghiệp giáo dục"

Bộ GD&ĐT

- Đã có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước

 

5

Năm 2015

Phó hiệu trưởng, Giảng viên chính

Bằng khen

Thủ tướng Chính phủ

Quốc gia

- Có thành tích trong công  tác từ năm học 2009-2010 đến năm học 2013-2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

6

Năm 2016

Phó hiệu trưởng, Giảng viên chính

Kỷ niệm chương

"vì thế hệ trẻ"

Ban chấp hành TW Đoàn

- Về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn

            11. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Chủ tịch, thành viên Hội đồng bảo vệ đề tài cấp Bộ

Nhiều lần

2

Chủ tịch, thành viên hội đồng bảo vệ đề tài cấp Trường

Nhiều lần

 

Phạm Lê Hòa

GS.TSKH

Giảng viên Cao cấp, Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

chi tiết

Nguyễn Hữu Thức

PGS.TS

Giảng viên khoa Văn hóa Nghệ thuật

chi tiết

Phạm Trọng Toàn

PGS.TS

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

chi tiết

Nguyễn Thị Tố Mai

PGS.TS

Nguyên trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết

Hà Thị Hoa

PGS.TS

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

chi tiết

Nguyễn Đăng Nghị

PGS.TS

Trưởng Khoa Văn hóa Nghệ thuật

chi tiết