Các nhà khoa học

PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Cập nhật ngày: 24 Tháng Sáu 2013

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ TỐ MAI

2. Năm sinh: 1959                                                                  3. Giới tính: Nữ

4. Học hàm:  Phó Giáo sư                                                Năm được phong: 2014

    Học vị: Tiến sĩ.                                                                   Năm đạt học vị: 2011

5. Chức danh nghiên cứu: PGS.TS, Giảng viên chính

    Chức vụ hiện nay:  Giảng viên khoa Sau đại học

6. Cơ quan - Nơi làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    Địa chỉ: Số 18, ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

    Điện thoại: 04.38546521

7. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh,

8. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố:

 

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả  công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)

Năm công bố

“Mối quan hệ giữa âm nhạc và sân khấu opera”

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số tháng 5 /2008

“Từ ca cảnh, ca kịch đến opera Việt Nam”

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số tháng 4 /2009

“Một số trao đổi về phương pháp đọc cao độ trong dạy học xướng âm.”

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới nội dung phương pháp dạy học trong đào tạo giáo viên  âm nhạc và mỹ thuật cho trường phổ thông”

 

2008

“Dạy dân ca ở THCS và Sư phạm âm nhạc hiện nay”

 

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Bảo tồn và phát huy dân ca trong giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông"

 

2009

“Thực trạng NCKH ở khoa Sư phạm Âm nhạc trường ĐHSP nghệ thuật TW”.

Tác giả

Kỷ yếu khoa học trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

2010

“Cần có phê bình âm nhạc mang tính chuyên nghiệp”

 

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Hội thảo khoa học Lý luận phê bình âm nhạc”

 

2011

“Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và những bài hát đậm chất chèo truyền thống”

Tác giả

Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật

Số 3- 10/2012

“Cần có cách nhìn đầy đủ hơn về vai trò của giáo dục âm nhạc trong nhà trường phổ thông”

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Giáo dục Âm nhạc ở trường phổ thông Việt Nam"

 

12/2012

 

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia:

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu biên soạn giáo trình Lịch sử Âm nhạc học phần I và II cho hệ CĐSPÂm nhạc

2007

Cấp trường

Xuất sắc

Biên soạn bộ chương trình chi tiết các môn học cho hệ ĐHSP Âm nhạc

2008

Cấp trường

Tốt

Nghiên cứu biên soạn giáo trình

“Lịch sử âm nhạc thế giới từ thời kỳ

khởi đầu đến hết thế kỷ XIX” cho hệ ĐHSP Âm nhạc

2009-2010

 

Cấp Bộ

Tốt

Nghiên cứu biên soạn “Tài liệu môn Xướng âm học phần I” cho hệ ĐHSPÂm nhạc

2011-2012

 

Cấp trường

Tốt

Phương pháp giảng dạy môn Ký - Xướng âm cho hệ CĐSP Âm nhạc

2005-2007

Cấp Bộ

Xuất sắc

Đề án: Hỗ trợ đưa dân ca vào trường THCS

2008-2009

Cấp Bộ

Xuất sắc

Hệ thống phương pháp dạy và học hát hợp xướng hệ ĐHSP Âm nhạc

2009-2010

Cấp Bộ

Tốt

Nghiên cứu biên soạn tài liệu Lý thuyết âm nhạc cho hệ ĐHSP Âm nhạc.

2010-2011

Cấp Bộ

Tốt

 

10. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm...)

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Giải C cuộc thi Giải thưởng Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Sách Phương pháp dạy học Ký xướng âm trong đào tạo giáo viên âm nhạc phổ thông

(Đồng tác giả, chủ biên TS.Trịnh Hoài Thu).

2011

 

11. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN)

 

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hoa

PGS.TS

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

chi tiết

Nguyễn Đăng Nghị

PGS.TS

Trưởng Khoa Văn hóa Nghệ thuật

chi tiết

Nguyễn Thị Phương Thảo

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

chi tiết

Trần Hoàng Tiến

PGS.TS.

Nguyên Trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật

chi tiết

Bạch Thị Lan Anh

TS.

Giảng viên chính, Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết