Các nhà khoa học

PGS.TS Hà Thị Hoa

Cập nhật ngày: 24 Tháng Sáu 2013

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: HÀ THỊ HOA

2. Năm sinh: 1966                                                                  3. Giới tính: Nữ

4. Học hàm: Phó Giáo sư                                                   Năm được phong: 2014

    Học vị: Tiến sĩ.                                                                   Năm đạt học vị: 2007

5. Chức danh nghiên cứu: PGS.TS. Giảng viên chính

    Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Khoa học Công nghệ & HTQT

6. Cơ quan - Nơi làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    Địa chỉ: Số 18, ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

    Điện thoại: 04.38546516

7. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh,

8. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố:

 

 

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả  công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)

Năm công bố

Âm nhạc cốt cách nguồn sống của sân khấu dân tộc

Tác giả

Tạp chí VHNT Thái Bình

2001

Sự độc đáo trong làn diệu chèo cổ Đường trường thu không

Tác giả

Tạp chí VHNT

2006

Âm nhạc chèo và múa rối nước ở Thái Bình

Tác giả

Tạp chí  Văn hóa Dân gian

2007

Những làn điệu chèo cổ tiêu biểu

Đồng tác giả

NXB Văn hóa – Thông tin

2007

Cấu trúc kịch bản và nhân vật trong Chèo truyền thống

Tác giả

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 7/2012

2012

Lựa chọn một sso làn điệu chèo cổ trong hệ thống hát Sắp đưa vào giảng dạy ở các trường PTCS

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo trường Đại học SPNTTW

2011

Giá trị nghệ thuật của các làn điêu chèo cổ trong trích đoạn Thị Màu lên chùa

Tác giả

Tạp chí Khoa học, Đại học Hà Tĩnh

2013

 

 

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia:

 

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Chủ nhiệm đề tài: Bảo tồn và phát huy nghệ thuật chèo ở Thái Bình

1999- 2001

Cấp tỉnh

 

Đã nghiệm thu đạt:

Xuất sắc

Chủ nhiệm đề tài: Sưu tầm những làn điệu hiện còn trên dất Thái Bình

2002- 2004

Cấp tỉnh

 

Đã nghiệm thu đạt:

Xuất sắc

Chủ nhiệm đề tài: Nhạc cụ dân tôc ở trường Đại hoc Sư phạm Nghệ thuật TW

 

2008-2009

 

NCKH  Cấp trường

 

Đã nghiệm thu đạt:

Xuất sắc

Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu xây dựng tài liệu môn Âm nhạc Cổ truyền Việt Nam cho hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

2010-2012

 

Cấp Bộ

 

Đã nghiệm thu đạt: Tốt

Thành viên đề tài: Tổ chức thực hiện các nghệt huật truyền thống ở các trường PTCS

 

2012- 2014

 

Cấp Bộ

 

Đang thực hiện

 

 

 

10. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm...)

 

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Giải Nhất Hội giảng Giáo viên dạy giỏi toàn tỉnh

1997

2

Giải Nhì Hội giảng Giáo viên dạy giỏi toàn quốc

1997

3

Giải Nhì Hội giảng giáo viên giỏi toàn quốc

2001

4

Giải xuất sắc cấp Tỉnh đề tài: Bảo tồn và phát huy nghệ thuật chèo ởThái Bình

2001

5

Giải xuất sắc cấp Tỉnh đề tài: Sưu tầm những làn điệu chèo hiện còn trên đất Thái Bình

           2004

6

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tặng: Huân chương vì sự nghiệp tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam

          2007

7

Giải Nhì của Hội Âm nhạc Việt Nam về Nghiên cứu lý luận (Sách): Những làn điệu chèo cổ tiêu biểu.

           2008

 

 

11. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN)

 

 

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Phản biện luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở

3

2

Chấm luận án Tiến sĩ cấp nhà nước

3

3

Chấm luận văn thạc sĩ

Nhiều lần

4

Theo dõi sau Đại học ngành TT&DL

Nhiều lần

5

Thư  ký Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành VHTT&DL

      Nhiều lần

 

Nguyễn Đăng Nghị

PGS.TS

Trưởng Khoa Văn hóa Nghệ thuật

chi tiết

Nguyễn Thị Phương Thảo

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

chi tiết

Trần Hoàng Tiến

PGS.TS.

Nguyên Trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật

chi tiết

Bạch Thị Lan Anh

TS.

Giảng viên chính, Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết

Đỗ Quang Minh

TS.

Nguyên Trưởng khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

chi tiết