Các nhà khoa học

Ths. Nguyễn Quang Hải

Cập nhật ngày: 15 Tháng Ba 2018

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Lý lịch sơ lược

Họ và tên: Nguyễn Quang Hải                     Giới tính: nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/5/1962

Quê quán: Hải Dương                                      Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                  Năm phong học vị: 2000

Học hàm:       .............................                      Năm phong học hàm:.....................

Chức vụ (hiện tại): Trưởng khoa Sư phạm Mỹ thuật

1. Đại học:

Hệ đào tạo: đại học chính qui

Nơi đào tạo: trường đại học Mỹ thuật Việt Nam

Ngành học chuyên môn: Hội họa

Nước đào tạo:  Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1988

2. Sau đại học:

Bằng thạc sĩ chuyên ngành: Hội họa

Nơi đào tạo: trường đại học Mỹ thuật Việt Nam

5. Ngoại ngữ:

Ngôn ngữ: Anh

Trình độ: C

II. Quá trình công tác chuyên môn:

 

Thời gian

(Từ tháng/năm đến tháng/năm )

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

10/1988 đến 3/2003

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

Giảng viên

4/2003 đến 10/2005

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

Phó trưởng khoa, giảng viên

11/2005 đến 11/2008

Phòng Đào tạo

Phó trưởng phòng, giảng viên

12/2008 đến 11/2009

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

Quyền trưởng khoa

12/2009 đến nay

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

Trưởng khoa, giảng viên

 

III. Quá trình nghiên cứu khoa học:

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

STT

Tên đề tài

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Hình thức tham gia

1

Tính giáo dục trong tranh dân gian Đông Hồ

2001

Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Chất liệu sơn mài trong hội họa Việt Nam

2002

Trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Không gian mở trong nghệ thuật đình làng thời Mạc

2003

Trường

Chủ nhiệm đề tài

4

Dạy học đặt và giải quyết vấn đề nhằm tích cực hóa giờ học hình họa của sinh viên Sư phạm Mỹ thuật.

2004

Trường

Chủ nhiệm đề tài

5

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên cao đẳng sư phạm mỹ thuật thông qua dạy học và một số hoạt động trong nhà trường

1/2004 - 12/2006

Bộ

Thành viên đề tài

6

Ứng dụng phần mềm tin học hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học môn Trang trí Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

1/2007 - 12/2008

Bộ

Thành viên đề tài

7

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên âm nhạc trong các trường trung học cơ sở ở miền Bắc Việt Nam.

1/2008-12/2009

Bộ

Thành viên đề tài

8

Ứng dụng phần mềm tin học dạy – học tích cực môn hình họa và ký họa ngành Sư phạm Mỹ thuật.

1/2009-12/2010

Bộ

Thành viên đề tài

9

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Bố cục chất liệu Sơn mài - hệ ĐHSPMT

2011-2012

Trường

Chủ nhiệm đề tài

10

Nghiên cứu xây dựng chương trình môn Thực tập sư phạm cho sinh viên SP ÂN &SPMT

1/12-12/13

Trường

Thành viên đề tài

11

Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh các môn Bố cục chất liệu hệ ĐHSP Mỹ thuật

01/2014 - 12/2015

Trường

Chủ nhiệm đề tài

12

Tổ chức giáo dục các loại hình nghệ thuật dân gian vùng đồng bằng Bắc bộ cho học sinh trung học cơ sở

01/2013 - 3/2014

Bộ

Thành viên đề tài

14

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa học phần 6

2015 - 2016

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

2. Các bài báo khoa học/Hội diễn/Hội thi/Tranh/Tác phẩm... đã công bố(tên bài, năm công bố, nơi công bố, số trang...)

STT

Tên bài/Tác phẩm...

Tên tạp chí/Trang Website/Cơ quan chủ trì

tổ chức

Số tạp chí.../năm xuất bản, tổ chức...

1

Phương pháp tích hợp trong dạy học mỹ thuật

Dự án Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở

9/2003

2

Chất cảm trong hội họa

Tạp chí Văn hóa – Nghệ thuật

05/ 2005

3

Nét độc đáo của tranh sơn mài

Tạp chí Mỹ thuật

04/2005

4

Tự học trong dạy và học các môn chuyên ngành Âm nhạc và Mỹ thuật

Hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp dạy học Âm nhạc, Mỹ thuật

01/2008

5

Đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực mỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội.

Kỷ yếu khoa học của Hội thảo khoa học Giáo dục nghệ thuật và cuộc sống.

01/2010

6

Diego Velazquez và tác phẩm Những người dệt vải (hay Truyền thuyết Arachne)

Website trường Đại học sư phạm Nghệ thuật trung ương

09/02/2012

7

Thực hiện nhiệm  vụ khoa học cấp bộ: Phát động sáng tác và Triển lãm cổ động về giáo dục ý thức giữ gìn môi trường trong học đường.

Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật trung ương

2012

8

Giáo trình môn Bố cục chất liệu Sơn mài

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

4/2014

9

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Bố cục chất liệu Sơn mài cho hệ ĐH SPMT

Kỷ yếu khoa học

2014

10

Chiều hè

Triển lãm khu vực 1

 

2002

11

Chiều hè

Triển lãm Hội họa đương đại Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc

2005

12

Ngõ xưa

Triển lãm Hội họa đương đại Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc

2005

13

Xích lô

Triển lãm Chào mừng 50 năm Hội Mỹ thuật Việt Nam

2007

 

IV. Biên soạn giáo trình, sách, tài liệu phục vụ đào tạo Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học:

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

 Hình thức tham gia

1

Tài liệu tập huấn: Áp dụng công nghệ thông tin cho dạy học môn mỹ thuật ở Trung học cơ sở

Dự án Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở

2005

Nguyễn Quang Hải 

Thành viên

2

Biên soạn  tài liệu dạy  học cho Chương trình Bồi dưỡng giáo viên tiểu học  môn mỹ thuật (Seqap)

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

7/2012

Nguyễn Quang Hải 

Chủ biên

3

Giáo trình môn Bố cục chất liệu Sơn mài

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

4/2014

Nguyễn Quang Hải 

Chủ biên

4

Biên soạn  tài liệu dạy  học cho Chương trình Bồi dưỡng giáo viên mỹ thuật

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

2/2014 - 4/2014

Nguyễn Quang Hải 

Chủ biên

 

V. Các hoạt động chuyên môn chủ yếu:

- Giảng  dạy môn Hình họa và Bố cục chất liệu sơn mài

- Sáng tác mỹ thuật

VI. Các giải thưởng, phát minh sáng chế được cấp bằng:

Tác  phẩm  “Chiều hè”  Giải C – khu vực 1, Hội Mỹ thuật Việt Nam

Lương Thị Thanh Hải

TS

Phó Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết

Phạm Hồng Phương

Ths

Nguyên khoa Nhạc cụ

chi tiết

Lê Vinh Hưng

TS

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết

Phạm Hùng Cường

Ths

Trưởng khoa Thiết kế - Đồ họa

chi tiết

Hoàng Thị Oanh

Ths

Trưởng khoa Thiết kế thời trang & Công nghệ May

chi tiết
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm