Các nhà khoa học

TS. Lê Vinh Hưng

Cập nhật ngày: 15 Tháng Ba 2018

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Vinh Hưng                              Giới tính: Nam

Sinh ngày 31 tháng 10 năm 1971                  Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán: Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội    Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:    Tiến sĩ                            Năm đạt học vị: 2016

Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc – Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  B1604 – Chung cư số 7 đường Trần Phú – Hà Đông  - Hà Nội.

Điện thoại cơ quan:                                     Điện thoại: 0985755666

Fax:                                                            Email: levinhhung@spnttw.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Trung học chuyên nghiệp/Cao đẳng: (nếu có)

Hệ đào tạo:  Chính qui                       Thời gian đào tạo:   9/1991 đến  6/1994

Nơi đào tạo: Trường CĐSP Nhạc – Họa TW          Ngành học: Sư phạm Âm nhạc

2. Đại học

Hệ đào tạo:  Chính qui              Thời gian đào tạo: 9 / 1994 đến  6 /1998

Nơi đào tạo: Nhạc viện Hà Nội 

Ngành học chuyên môn: Chỉ huy Giao hưởng

Tên đồ án hoặc môn thi tốt nghiệp:

Người hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Hòa Bình

3. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo: 11/ 2003 đến 12 /2006

Nơi đào tạo: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ngành học chuyên môn: Chỉ huy

Mã số:

Tên luận văn:

Ngày và nơi bảo vệ tốt nghiệp: 22/12/2006 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Người hướng dẫn: GS. NSND. Nguyễn Trọng Bằng

4. Tiến sĩ: Thời gian đào tạo: 11/2011 đến 04 /2016

Nơi đào tạo: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ngành học chuyên môn: Âm nhạc học

Mã số: 62 21 02 01

Tên luận án: Nghệ thuật hợp xướng trong sự phát triển nền âm nhạc Việt Nam

Ngày và nơi bảo vệ Luận án: 13/04/2016 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Người hướng dẫn: GS. NSND. Nguyễn Trọng Bằng

                             PGS. TS. Nguyễn Phúc Linh

5. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ)

Anh văn                                   B2 (khung châu Âu)

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 

1998 - 2006

Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương.

Giảng dạy bộ môn Hợp xướng

2006 – tháng 03/2007

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Giảng dạy bộ môn Hợp xướng

Tháng  06/2007 đến tháng 03/2008

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Phó Trưởng bộ môn Lý luận âm nhạc Giảng dạy bộ môn Hợp xướng

Tháng 03/2008 đến 08/2011

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Phó Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc. Giảng dạy Hợp xướng

Tháng 10/2010 đến 03/2011

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Nhận thêm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật.

Tháng 03/2011 đến tháng 02/2012

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật, phụ trách Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật.

Tháng 02/2012 đến tháng 09/2013

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật.

Giảng dạy Hợp xướng.

Tháng 09/2014 đến tháng 04/2015

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Phó trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc, phụ trách  Khoa Sư phạm Âm nhạc.

Giảng dạy Hợp xướng.

Tháng 04/2015        đến nay

 

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc.

Giảng dạy Hợp xướng.

 

  IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

STT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN,

Bộ, ngành,

trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Kỹ thuật chỉ huy cơ bản các tác phẩm âm nhạc

2001

Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Phối âm năm bài dân ca sử dụng trong dạy học hợp xướng cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc

2003

Trường

Chủ nhiệm đề tài

3

 Phương pháp rèn luyện kỹ năng Hát hợp xướng cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc     

2007

Trường

Chủ nhiệm đề tài

4

Hệ thống phương pháp dạy và học Hát hợp xướng cho sinh viên hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc

2011

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

TT

Tên bài

Tên tạp chí

Số tạp chí

1

Ca khúc cách mạng trong đời sống văn hóa sinh viên Sư phạm

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 3/2001

2

Suy nghĩ về thể loại hợp xướng ở Việt Nam

 

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 4/2001

3

Âm nhạc – một phương diện tác động đến quá trình phát triển nhân cách con người

Thông tin Khoa học/ Trường CĐSP Nhạc – Họa Trung ương.

Số 12/2005

4

Sơ lược về sự hình thành và phát triển Nghệ thuật Hợp xướng ở châu Âu (phần 1)

Giáo dục Nghệ thuật/Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.

Số 15/2007

5

Sự khác biệt âm nhạc phương Đông và phương Tây

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 5/2008

6

Nghệ thuật hợp xướng trong đời sống cộng đồng

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 327 tháng 9/2011

7.

Vai trò của nghệ thuật hợp xướng trong đời sống âm nhạc

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 361 tháng 7/2014

8.

Biểu diễn hợp xướng Việt Nam từ thập niên 90 thế kỷ XX đến nay

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Số 364 tháng 10/2014

Phạm Hùng Cường

Ths

Trưởng khoa Thiết kế - Đồ họa

chi tiết

Hoàng Thị Oanh

Ths

Trưởng khoa Thiết kế thời trang & Công nghệ May

chi tiết
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm