Các nhà khoa học

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

Cập nhật ngày: 15 Tháng Ba 2018

   LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thức                               Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 21- 3 - 1955                     Nơi sinh: Hà Nội     

Quê quán: Xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên – Hà Nội             Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Ngữ văn                  Năm, nước nhận học vị: 1996 – Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:  Phó Giáo sư Văn hóa học năm 2011.

                                                                                     Năm bổ nhiệm: 2012

Chức vụ (hiện tại): Giảng viên cao cấp

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Văn hóa – Nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Nhà số 22, khu Múa rối, ngõ 361 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại liên hệ:  CQ: 04 62516420       NR: 04 35681796              DĐ:0936182755

Fax:

                                                                      Email: huuthuc55@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Ngữ văn

1981

Thạc sỹ

 

 

 

Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Văn học dân gian

1996

Thực tập sinh khoa học

 

 

 

 

2. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Anh văn

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình   

                 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

7/1982 – 8/1994

Sở Văn hóa Thông tin Hà Sơn Bình, sau là Hà Tây

Sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian

9/1994 – 1/1998

Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây

Phó Phòng Tổng hợp, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Tiểu ban Văn

nghệ dân gian (Hội Văn nghệ Hà Tây)

2/1998 – 6/2001

Bộ Văn hóa Thông tin

Chuyên viên tổng hợp, Phó Văn phòng phụ trách tổng hợp, Thư ký Bộ trưởng

7/2001 – 7/2006

Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương

Phó Văn phòng-Thư ký Trưởng Ban; Vụ trưởng-Thư ký Trưởng Ban; Bí thư Chi bộ VP, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan

8/2006 – 12/2014

Ban Tuyên giáo Trung ương

Hàm Vụ trưởng Vụ Xuất bản; Vụ trưởng Vụ Xuất bản; Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Văn nghệ; Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan

01/2015 - nay

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Chuyên viên cao cấp, giảng viên cao cấp  Khoa Văn hoa – Nghệ thuật

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đánh giá cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận của các nước XHCN và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế trước đây và hiện nay (đề tài nhánh)

2003 – 2005

Đạt Xuất sắc

Thuộc Đề tài cấp Nhà nước độc lập, Mã số: ĐTĐL – 2003/17

Thư ký khoa học

2

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu tổng hợp ở văn phòng các Ban Truyên giáo tỉnh ủy, thành ủy  (cấp Bộ)

2003 – 2005

Đạt Xuất sắc

Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương

Chủ nhiệm

3

Kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở qua phong trào làng mới ở Hàn Quốc  (cấp Viện)

2004 – 2005

Đạt Xuất sắc

Viện Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa Thông tin)

Chủ nhiệm

4

Những giải pháp thúc đẩy phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đưa Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) về văn hóa đi nhanh vào cuộc sống  (cấp Bộ).

2006 – 2008

Đạt Xuất sắc

Ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ nhiệm

5

Chính sách văn hóa ở Việt Nam (cấp trường)

2016 – 2018

Chưa nghiệm thu

Trường SPNTTW

Chủ nhiệm

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tiếp cận dân ca Thái Mai Châu

1989

Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, tháng 5/1989

2

Mấy suy nghĩ về trang phục của phụ nữ H’Mông Hà Sơn Bình (lấy tên Hưng Minh)

1989

Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, tháng 5/1989

3

Phùng Khắc Khoan qua truyền thuyết dân gian

1990

Tạp chí Văn hóa dân gian, số 1/1990

4

Tập hợp truyện Ông Đùng Bà Đà nguồn thần thoại Mường mới phát hiện

1990

Tạp chí Văn hóa dân gian, số 4/1990

5

Nghề mây trên đất Phù hoa (lấy tên Hưng Minh)

1990

Tạp chí Văn hóa dân gian, số 4/1990

6

Vài nét về những vị tổ nghề trên đất Hà Sơn Bình (lấy tên Hưng Minh)

1991

Tạp chí Dân tộc học, số 1/1991

7

Nghề làm giấy cổ truyền ở làng An Cốc

1991

Tạp chí Dân tộc học, số 1/1991

8

Hát hò đình Bơi

1991

Tạp chí Văn hóa dân gian, số 2/1991

9

Suy ngẫm về hát trống quân bên một dòng sông cổ

1992

Tạp chí Văn hóa dân gian, số 4/1992

10

Tín ngưỡng trong lễ hội làng Miêng Hạ

1994

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 2/1994

11

Hiện tượng dân gian hóa Hai Bà Trưng ở di tích Hát Môn

1994

Tạp chí Văn hóa dân gian, số 3/1994

12

Hà Tây đất trăm nghề trong mối quan hệ với kinh đô Thăng Long – Hà Nội

1995

Tạp chí Văn hóa dân gian, số 2/1995

13

Sắc thái văn hóa Mường Ba Vì

1998

Tạp chí Văn hóa dân gian, số 2/1998

14

Phật giáo ở Hà Tây

1998

Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 5/1998

15

Ngô Quyền trong tâm thức dân gian

1999

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 2/1999

16

Mấy suy nghĩ về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở hiện nay

1999

Thông tin Lý luận, số 8/1999

17

Một số yếu tố văn hóa nội sinh và sự phát triển của văn hóa Hải Hậu

1999

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 10/1999

18

Lễ hội trạng nguyên làng Canh hoạch

1999

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 12/1999

19

Hội thả diều phướn Phật ở chùa Nả

2000

Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 5/2000

20

Đặc thù văn hóa dân gian ở quần thể di tích Hương Sơn (chùa Hương)

2000

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 2/2000

21

Lễ hội bà chúa Tó

2000

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 9/2000

22

Di tích thờ phụng Chử Đồng Tử - Tiên Dung thuộc Hà Tây ở bờ phải sông Hồng

2001

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 6/2001

23

Trượng và mỡi trong đời sống tâm linh của người Mường

2001

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 7/2001

24

Bắc Hà (Lào Cai) quê gốc của người Thái ở Mai Châu (Hòa Bình)

2001

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 11/2001

25

Một số vấn đề về quản lý dịch vụ internet công cộng

2001

Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số 12/2001

26

Một số chức năng của văn hóa

2002

Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số 4/2002

27

Nhân vật thứ ba trong thần điện và lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung

2002

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 4/2002

28

Một số kinh nghiệm quản lý quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

2002

Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số 6/2002

29

Một số vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

2002

Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số 9/2002

30

Văn hóa – văn nghệ trong công tác tuyên truyền

2003

Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số 3/2003

31

Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống Thái Mai Châu (Hòa Bình)

2003

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 4/2003

32

Thường xuyên trau dồi chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao bản lĩnh chính trị của người quản lý văn hóa

2003

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 6/2003

33

Về vấn đề xây dựng nhà văn hóa buôn, làng ở Tây nguyên

2003

Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số 8/2003

34

Tầm nhìn chiến lược và tính thời sự của Đề cương về văn hóa Việt Nam

2003

Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 9/2003

35

Một vài cảm nhận về lối sống của cán bộ, đảng viên nông thôn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

2003

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 11/2003

36

Một số vấn đề đặt ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5(khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2004

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 4/2004

37

Về vấn đề xây dựng môi trường văn hóa

2004

Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số 5/2004

38

Một số kinh nghiệm xây dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc

2004

Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số 6/2004

39

Tìm hiểu tính tiên tiến của nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa

2004

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 8/2004

40

Lễ hội L’humanité của Đảng Cộng sản Pháp

2004

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 11/2004

41

Vai trò của Nhà nước với việc đào tạo nhân tài Việt Nam ở nước ngoài

2005

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 1/2005

42

Những nhân tố cơ bản đảm bảo cho cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới đạt hiệu quả

2005

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 4/2005

43

Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa, văn nghệ

2005

Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số 5/2005

44

Nghề làm tương ở làng Bần

2005

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 6/2005

45

Một số bài học kinh nghiệm trong đấu tranh tư tưởng, lý luận ở các nước xã hội chủ nghĩa

2005

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 8/2005

46

Hàn Quốc với quá trình đi tới văn minh sông Hàn

2005

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 12/2005

47

Đại hội 24 Đảng Cộng sản Nhật Bản

2006

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 2/2006

48

Một số nét chung về đội ngũ cán bộ tham mưu tổng hợp văn phòng Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy hiện nay

2006

Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số 3/2006

49

Một số chính sách về tổ chức và hoạt động văn hóa thông tin ở cơ sở

2006

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 4/2006

50

Nâng cao chất lượng thông tin hai chiều trong hệ thống ngành tư tưởng – văn hóa

2006

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 4/2006

51

Phong trào làng mới ở Hàn Quốc

2006

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 6/2006

52

Từ phong trào làng mới ở Hàn Quốc

2006

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 8/2006

53

Phát triển dịch vụ văn hóa ở phố cổ Hội An

2006

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 9/2006

54

Xây dựng môi trường văn hóa gia đình trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

2006

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 11/2006

55

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu tổng hợp văn phòng các ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy

2007

Tạp chí Khoa giáo, số 3/2007

56

Góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế

2007

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 4/2007

57

Một số vấn đề đặt ra với phát hành xuất bản phẩm trong cơ chế thị trường

2007

Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số 5/2007

58

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền và xuất bản sách người tốt, việc tốt

2007

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 6/2007

59

Đảng lãnh đạo giải quyết các vấn đề xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển đất nước

2007

Tạp chí Khoa giáo, số 10/2007

60

Những giá trị dẫn đường trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

2007

Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, lý luận, số 10/2007

61

Một số kinh nghiệm đào tạo cán bộ trong phong trào làng mới ở Hàn Quốc

2007

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 12/2007

62

Công tác xuất bản sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về xuất bản và Luật Xuất bản năm 2004

2008

Tạp chí Báo cáo viên, số 3/2008

63

Về mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

2008

Tạp chí Báo cáo viên, số 5/2008

64

Một số xu hướng văn hóa thế giới những năm đầu thế kỷ XXI

2008

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 5/2008

65

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa qua một cuộc điều tra xã hội

2009

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 2/2009

66

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa-văn nghệ trong hệ thống tuyên giáo của Đảng trước tình hình mới

2009

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 3/2009

67

Chính sách kinh tế trong văn hóa ở nước ta hiện nay

2009

Tạp chí Tuyên giáo, số 3/2009

68

Về phân loại lễ hội hiện nay

2009

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 10/2009

69

Tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị văn hóa lễ hội chùa Hương

2010

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 3/2010

70

Đường lối văn hóa-văn nghệ một nội dung quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng

2010

Tạp chí Tuyên giáo, số 7/2010

71

Danh nhân-huyền thoại và văn hóa thuốc nam ở Hưng Yên trong mối quan hệ với kinh đô Thăng Long – Hà Nội

2010

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 10/2010

72

Toàn cầu hóa và chính sách phát triển văn hóa của Việt Nam

2010

Tạp chí Tuyên giáo, số 12/2010

73

Một số vấn đề đặt ra trong quản lý và tổ chức lễ hội hiện nay

2011

Tạp chí Tuyên giáo, số 1/2011

74

Khắc phục những lệch chuẩn trong tổ chức và quản lý lễ hội

2011

Tạp chí Tuyên giáo, số 3/2011

75

Về công nghiệp điện ảnh ở nước ta hiện nay

2011

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tháng 3/2011

76

Phim Việt – Một góc nhìn

2011

Tạp chí Tuyên giáo, số 4/2011

77

Tục thờ các vua Hùng ở núi Nghĩa Lĩnh, từ lịch sử, tín ngưỡng dân gian đến biểu tượng văn hóa về đại đoàn kết toàn dân tộc

2011

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 4/2011

78

Một số kinh nghiệm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trong phát triển kinh tế du lịch ở nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập

2011

Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, tháng 12/2011

79

Về chùa Tĩnh Lự trên dãy  núi Thiên Thai (Bắc Ninh)

2012

Tạp chí Di sản văn hóa, số 2/2012

80

Nâng cao tính tư tưởng và tính chiến đấu trong hoạt động văn học nghệ thuật

2012

Tạp chí Tuyên giáo, số 10/2012

81

Kết quả bước đầu tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về văn hóa

2013

Tạp chí Tuyên giáo, số 3/2013

82

Khắc phục một số lệch lạc, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

2013

Tạp chí Tuyên giáo, số 5/2013

83

Vận dụng lý luận cách mạng vào thực tiễn Việt Nam trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh

2013

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 5/2013

84

Xây dựng con người sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII0 về văn hóa

2013

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 10/2013

85

Phát triển điện ảnh Việt Nam từ kinh nghiệm phát triển điện ảnh của Hàn Quốc

2014

Tạp chí Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, tháng 1/2014

86

Sự phát triển nhận thức về văn hóa trong một số văn bản chỉ đạo của Đảng từ thời kỳ đổi mới (1986) đến nay

2014

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 6/2014

87

Một số điểm mới trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

2014

Tạp chí Tuyên giáo, số 7/2014

88

Mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

2014

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 8/2014

89

Đạo đức xã hội và trách nhiệm của văn nghệ sĩ hôm nay

2015

Tạp chí Báo cáo viên, số 1/2015

90

Bàn về khái niệm đời sống văn hóa và môi trường văn hóa

2015

Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, số 41/2015

91

Một số vấn đề thực tiễn về đường lối, chính sách phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật ở Ấn Độ

2015

Tạp chí Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, tháng 3/2015

92

Xây dựng văn hóa trong kinh tế - nhiệm vụ quan trọng trong định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

2015

Tạp chí Tuyên giáo, số 6/2015

93

Bàn về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở

2015

Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, số 42/2015

94

Nhận thức về di sản văn hóa ở Việt nam qua một số văn bản của Đảng và Nhà nước

2015

Tạp chí Di sản văn hóa, số 3/2015

95

Xây dựng nhân cách con người Việt Nam qua một số văn kiện của Đảng từ thời điểm đổi mới (1986) đến nay

2015

Tạp chí Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, tháng 12/2015

96

Tô Hiến Thành – cuộc đời và sự nghiệp

2016

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 3/2016

97

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trong phát triển kinh tế du lịch

2016

Tạp chí Tuyên giáo, số 5/2016

98

Bàn về đội ngũ cán bộ quản lý lễ hội dân gian

2016

Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, số 46/2016

99

Định hướng của Đảng và chính sách của nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa

2016

Kỷ yếu Hội thảo khoa học xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới (khu vực vùng núi phía Bắc) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Sơn La tổ chức

100

Một số vấn đề đặt ra trong quản lý lễ hội dân gian hiện nay

2017

Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, số 49/2017

101

Phố cổ, làng bản cổ - nguồn vốn vô hạn cho phát triển du lịch sinh thái nhân văn

2017

Tạp chí Tuyên giáo, số 3/2017

102

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân

2017

Tạp chí Nhịp cầu tri thức, số 3 + 4/2017

103

Việt Nam giao lưu văn hóa biển với các nước khu vực Đông Nam Á

2017

Tạp chí Thông tin Đối ngoại, số 7/2017

104

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa

2018

Tạp chí Tuyên giáo, số 1/2018

105

Giải mã tục thờ Tứ vị thánh nương

2018

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số tháng 2/2018

 

IV

Sách chuyên khảo

 

 

 

 1

Về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa

Tác giả

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội

năm 2005

 2

Một số kinh nghiệm quản lý và hoạt động tư tưởng-văn hóa

Tác giả

Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin-Viện Văn hóa, Hà Nội

năm 2007

 3

Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian Hà Tây

Tác giả

Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin-Viện Văn hóa, Hà Nội

năm 2008

 4

Về cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Tác giả

Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa-Viện Văn hóa, Hà Nội

năm 2009

 5

Di sản văn hóa phi vật thể của người Thái ở Mai Châu

Tác giả

Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội

năm 2012

 

V. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Giải Ba của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam về công trình: Văn học dân gian Hà Tây với việc chấn hưng văn hóa địa phương

Năm 1997

2

Giải Ba của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam về công trình:  Di sản văn hóa phi vật thể của người Thái ở Mai Châu

Năm 2012

 

VI. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Tham gia Hội đồng tư vấn xét duyệt đề tài khoa học cấp Bộ (Bộ VHTT&DL)

       4

2

Tham gia Hội đồng tư vấn đánh giá đề tài cấp quốc gia

       3

3

Tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia

       3

4

Tham gia Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ

       11

5

Tham gia Hội đồng đánh giá chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cấp cơ sở

       4

VII. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)

TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo vệ thành công

1

Lê Thị Phương Nga

Đồng hướng dẫn

Khoa Xuất bản, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

2011

2

Bùi Thanh Thủy

Đồng hướng dẫn

Khoa Văn hóa du lịch Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

2013

VIII. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

- Tư vấn về đường lối, chính sách văn hóa ở Việt Nam

- Tư vấn về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển các thiết chế văn hóa

- Tư vấn về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; tổ chức và quản lý lễ hội

- Tư vấn về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc Thái – Mường

 

Phạm Trọng Toàn

PGS.TS

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

chi tiết

Nguyễn Thị Tố Mai

PGS.TS

Nguyên trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết

Hà Thị Hoa

PGS.TS

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

chi tiết

Nguyễn Đăng Nghị

PGS.TS

Trưởng Khoa Văn hóa Nghệ thuật

chi tiết

Nguyễn Thị Phương Thảo

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

chi tiết