Các nhà khoa học

Ths. Phạm Hùng Cường

Cập nhật ngày: 15 Tháng Ba 2018

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: .  Phạm Hùng Cường

2. Năm sinh:   26/12/1969

3. Giới tính:  Nam

4. Học hàm: .............................................Năm được phong:.....................................

    Học vị:   Thạc sĩ                Năm đạt học vị:  2010     

5. Chức danh nghiên cứu: NCS chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

    Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa TK Đồ họa

6. Cơ quan - Nơi làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    Địa chỉ: Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

    Điện thoại cá nhân:  0989145965

7. Trình độ ngoại ngữ: B1 Anh văn

8. Các công trình KH&CN chủ yếu của cá nhân (đã được công bố):

 

Tên công trình

(Bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả  công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)

Ngày thángnăm công bố

Bài viết: “Nghệ thuật Đồ họa trong đào tạo và cuộc sống”

Tác giả

Kỷ yếu: “Giáo dục nghệ thuật và cuộc sống” của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Năm 2010

Bài viết: Vai trò của của trang trí cơ bản trong đào tạo Đồ họa ứng dụng”

Tác giả

Kỷ yếu: “Vai trò của trang trí trong chương trình đào tạo Mỹ thuật và cuộc sống” của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Năm 2011

Bài viết: “Đồ họa cổ Việt Nam qua tranh dân gian Đông Hồ và bộ tranh “Kỹ thuật của người  an nam” của Henri Oger”

Tác giả

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Năm 2013

 Bài viết: “Những đỉnh cao của Đồ họa cổ Việt Nam” 

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật – Viện Văn hóa Nghệ thuật

Năm 2013

 Bài viết: “Phong cách tạo hình dân gian Việt trong bộ tranh minh họa Kỹ thuật của người An Nam”

Tác giả

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Năm 2016.

 

Bài viết: “Tạo hình dân gian qua bộ tranh minh họa Kỹ thuật của người An Nam”

Tác giả

Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam,

 

Năm 2017.

 

Bài viết: “Bộ tranh minh họa Kỹ thuật của người An Nam (Henri Oger) đầu thế kỷ XX - cầu nối giữa tạo hình dân gian và tạo hình hiện đại

Tác giả

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Năm 2017.

 

Bài viết: “Bộ tranh minh họa Kỹ thuật của người An Nam (Henri Oger) đầu thế kỷ XX- Cần có một hướng nghiên cứu mới

Tác giả

Tạp chí Di sản- Bộ Văn hóa

 

Năm 2017.

 

 

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN của cá nhân (đã chủ trì hoặc tham gia):

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa: “Quan hệ giữa hình và màu trong hội họa”  

6/2010 – 5/2011

 

Đã nghiệm thu

Xếp loại: Xuất sắc

Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu xây dựng chương trình chi tiết đào tạo Đại học     ngành Thiết kế Đồ họa Trường Đại học Sư  phạm  Nghệ thuật TW”

6/2011- 11/2013

 

Đã nghiệm thu

Xếp loại: Tốt

Thành viên đề tài NCKH cấp Trường: “Xây dựng hệ thống tài liệu dạy học môn Sáng tác Thiết kế, ứng dụng trong chương trình đào tạo năm thứ 3 (học phần 5, 6) ngành Thiết kế Đồ họa trường ĐHSP NTTW”

10/2013 – 9/2015

 

Đã nghiệm thu

Xếp loại: Tốt

Thành viên đề tài NCKH cấp Bộ:Xây dựng tài liệu tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho chuyên ngành Mỹ thuật trong các Trường Đại học và Cao đẳng

 

Năm 2016.

 

Đã nghiệm thu

Xếp loại: Tốt

Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường: “Biên soạn tài liệu tham khảo cho các bài dạy thiết kế thuộc lĩnh vực Văn hóa Trường Đại học Sư  phạm  Nghệ thuật TW”

10/2015- 10/2017

 

Đã nghiệm thu

Xếp loại: Tốt

 

10. Giải thưởng của cá nhân (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm…):

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

Cấp tặng thưởng

1

Tác phẩm đạt giải A triễn lãm Mỹ thuật khu vực Đồng Bằng Sông Hồng

Năm 2012

Hội Mỹ thuật VN

2

Tác phẩm đạt giải B toàn quốc sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  

Năm 2013

Ban tư tưởng

Văn hóa TW

 

 

 

 

11. Kinh nghiệm của cá nhân (về quản lý, đánh giá KH&CN)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Hội đồng KHCN cấp Khoa

12

2

Hội đồng nghiệm thu các chương trình đào tạo cấp trường

10

3

Hội đồng KHCN cấp Trường

4

Hoàng Thị Oanh

Ths

Trưởng khoa Thiết kế thời trang & Công nghệ May

chi tiết
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm