Các nhà khoa học

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn

Cập nhật ngày: 15 Tháng Ba 2018

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. Lý lịch sơ lược

Họ và tên:  Phạm Trọng Toàn                                         Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1952             

Quê quán: Mỹ Thành, Mỹ Lộc, Nam Định                       Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:              Tiến sĩ                            Năm phong học vị: 2007

Học hàm:              PGS                                      Năm phong học hàm: 2012

Chức vụ (hiện tại): Giảng viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW

II. Quá trình đào tạo:

1. Sơ cấp - Trung cấp:

Nơi đào tạo:

Ngành học chuyên môn:

2. Cao đẳng:

Nơi đào tạo:

 Ngành học chuyên môn:

3. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ngành học chuyên môn: Thanh nhạc

Nước đào tạo:  Việt Nam                    Năm tốt nghiệp: 1984

4. Sau đại học

Bằng thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Xã hội và Nhân văn (Nghệ thuật)

Nơi đào tạo: ĐH Văn hoá Hà Nội

Nơi cấp bằng: Bộ Giáo dục & Đào tạo

Bằng tiến sỹ chuyên ngành: Văn hoá học

Nơi đào tạo: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Tương đồng, khác biệt giữa Hát Xoan, Hát Ghẹo Phú Thọ và Quan Họ Bắc Ninh.

Nơi cấp bằng: Bộ Giáo dục & Đào tạo

5. Ngoại ngữ:

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trình độ: c

II. Quá trình công tác chuyên môn:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1972-1978

Cán bộ Văn hoá - Thông tin Thái Bình. Học trung cấp tại trường Âm nhạc Việt Nam

Cán bộ- Học sinh

1979-1984

 Nhạc viện Hà Nội

Sinh viên

1985-1997

Trường ĐHVH Hà Nội

Giảng viên

1998-2007

Trường ĐHSP Hà Nội

Giảng viên ( Trưởng khoa)

2008-2009

Trường ĐHSP NT TW

Phó Hiệu trưởng

2010-2012

Trường ĐHSP NT TW

Phó Hiệu trưởng

2013-2016

Trường ĐHSP NT TW

Giảng viên

 

III. Quá trình nghiên cứu khoa học:

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

 

STT

Tên đề tài

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Hình thức tham gia

1

Hát Chầu Văn ở Phủ Giầy Nam Định.

2004

Trường

Chủ nhiệm

2

Hát Xoan Phú Thọ

2006

Trường

Chủ nhiệm

 

3

Nghệ thuật điêu khắc thời Lý

2008

nt

Thành viên

 

4

Hát ca trù Lỗ Khê

2008

nt

Thành viên

 

5

Âm nhạc Hát Văn

2008

nt

Thành viên

 

6

Mối quan hệ giữa Hát Xoan, Hát Ghẹo và Quan Họ.

2008

Bộ

Chủ nhiệm

7

Nghiên cứu dân ca người Việt vùng Trung Du và châu thổ Bắc Bộ, áp dụng vào chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc.

2010

Bộ

Chủ nhiệm

8

Đổi mới chương trình (nội dung, phương pháp, cách đánh giá) giáo dục âm nhạc cho học sinh Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

 

2016

Bộ

Chủ nhiệm

 

  1. Các bài báo khoa học/Hội diễn/Hội thi/Tranh/Tác phẩm... đã công bố (tên bài, năm công bố, nơi công bố, số trang...)

 

TT

Tên bài/Tác phẩm...

Tên tạp chí/Trang Website/Cơ quan chủ trì

tổ chức

Số tạp chí.../năm xuất bản, tổ chức...

1

Mấy nét về văn hoá âm nhạc Quan Họ.

Văn hóa Nghệ thuật

3-2001

2

Vị trí và ý nghĩa của Hát Xoan trong văn hoá âm nhạc Việt Nam

Văn hóa Nghệ thuật

7-2001

3

Bước đầu tìm hiểu về văn hoá hát Văn

Văn hóa Nghệ thuật

12-2002

4

Phác thảo văn hoá Hát Ghẹo

Văn hóa Nghệ thuật

1-2003

5

Từ đề cương văn hoá Việt Nam 1943 nghĩ về việc nghiên cứu Âm nhạc dân tộc

Kỷ yếu hội thảo khoa học Bộ Văn Hoá Thông Tin

2004

6

Một phương thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá cổ truyền

Thông báo khoa học Viện Văn hoá Thông tin

2005

7

Những đặc trưng trong sinh hoạt ca hát Quan Họ

Văn hoá Nghệ thuật

9-2006

8

Hát Ví của người Việt ở Trung Du và Châu thổ Sông Hông

Văn hoá Nghệ thuật

10-2007

9

Hát Dậm Quyển Sơn

Văn hoá Nghệ thuật

7-2008

10

Vài nét về giáo dục âm nhạc trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay,

Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục&Đào tạo.

 

225-2009

11

Đổi mới giảng dạy thanh nhạc trong đào tạo giáo viên âm nhạc cho trường phổ thông,

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

7-2010

12

Hát Xoan một thể loại dân ca cổ nhất Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ - Viện Âm nhạc Viết Nam

3- 2010

13

The relationshp between  xoan singing and vietnamese folk song in the midlan and in the red river delta,

 

Hồ sơ trình Unesco-Ủy ban ND tỉnh Phú Thọ- Viện Âm nhạc Việt Nam

2010

14

 Hát Đúm,

 

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật,

số 10.

(2010),

15

Đổi mới giảng dạy thanh nhạc trong đào tạo giáo viên âm nhạc cho trường phổ thông

Tạp chí Khoa học giáo dục

 

số 7

 (2010),

16

Hát Trống quân

Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật

4-2011

17

Nguồn gốc của Hát Chèo Tàu,

Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 5.

5-2012

18

Hát Dô một thể loại dân ca tín ngưỡng cổ của người Việt

Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 334.

334-2013

19

Hội tụ những giá trị của  Hát Ví người Việt trong Hát Ví Nghệ Tĩnh

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế tại Nghệ An-Hà Tĩnh. Viện Văn hóa Nghệ thuật và Ủy ban hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh ấn hành.

5-2014

20

Giáo dục âm nhạc dân tộc trong câu lạc bộ âm nhạc ở trường Trung học cơ sở

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

1-2015

21

Tiếp biến văn hóa trong diễn xướng Then

Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 7

7-2016

22

Vai trò của Tính Tẩu và chùm Xóc nhạc trong diễn xướng Then

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số 23-2017

 

IV. Biên soạn giáo trình, sách, tài liệu phục vụ đào tạo Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học:

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

 Hình thức tham gia

1

Giáo trình Thanh nhạc Trung cấp

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình (tài liệu in phục vụ học tập nội bộ)

1994

Phạm trọng Toàn

Chủ biên

2

60 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam

Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam

2004

Viết chung

Thành viên

3

Hát Xoan Phú Thọ

Ủy ban ND tỉnh Phú Thọ- Viện Âm nhạc Việt Nam

2010

Viết chung

Thành viên

 

V. Các hoạt động chuyên môn chủ yếu:

- Giảng viên giảng dạy các môn Âm nhạc cổ truyền, Văn hóa Việt Nam, Quản lý hoạt động nghệ thuật, Dàn dựng chương trình nghệ thuật…

 - Lĩnh vực nghiên cứu chính:  Văn hóa dân gian, Âm nhạc dân gian

VI. Các giải thưởng, phát minh sáng chế được cấp bằng:

TT

Danh hiệu khen thưởng

Cơ quan chủ quản khen thưởng

Số, ngày, tháng,  năm khen thưởng

 
 

1

Giấy khen của HT

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

Số 1004, ngày 27/8/2012

 

2

Huân chương Lao động hạng 3

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2012

 

3

Giấy khen của HT

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Số 5654, ngày 27/11/2013

 

4

Giấy khen của HT

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

Số 1014, ngày 01/8/2014

 

5

Kỷ niệm chương của Ngành Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

Số 1, ngày 0//2015

 

 

Nguyễn Thị Tố Mai

PGS.TS

Nguyên trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết

Hà Thị Hoa

PGS.TS

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

chi tiết

Nguyễn Đăng Nghị

PGS.TS

Trưởng Khoa Văn hóa Nghệ thuật

chi tiết

Nguyễn Thị Phương Thảo

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

chi tiết

Trần Hoàng Tiến

PGS.TS.

Nguyên Trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật

chi tiết