Các nhà khoa học

Tìm thấy 21 cán bộ

Đào Đăng Phượng

PGS.TS

Hiệu trưởng - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

chi tiết

Phạm Hùng Cường

TS

Phó Hiệu trưởng

chi tiết

Nguyễn Thị Phương Thảo

PGS.TS

Trưởng Khoa Sau Đại học

chi tiết

Nguyễn Đăng Nghị

PGS.TS

Giảng viên K.SĐH

chi tiết

Dương Thị Thu Hà

PGS. TS

Trưởng phòng KHCN&HTQT

chi tiết

Lê Vinh Hưng

PGS. TS

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết

Quách Thị Ngọc An

PGS. TS.

Trưởng Bộ môn Cơ sở ngành - Khoa Thiết kế đồ họa

chi tiết

Hà Thị Hoa

PGS.TS

Giảng viên K.SĐH

chi tiết

Trần Hoàng Tiến

PGS.TS.

Giảng viên K.SĐH

chi tiết