Nghiên cứu sinh

Tìm thấy 33 nghiên cứu sinh

Tạ Thị Lan Phương

Mã số: NCS13
Hướng nghiên cứu: Giới thiệu âm nhạc dân gian cho học sinh Trung học cơ sở

Lương Minh Tân

Mã số: NCS14
Hướng nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo Sư phạm Âm nhạc

Lê Hưng Tiến

Mã số: NCS15
Hướng nghiên cứu: Dân ca Chăm và việc truyền dạy cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc tại khu vực Nam Trung bộ

Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên

Mã số: NCS16
Hướng nghiên cứu: Dạy Lý Huế cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc tại Học viên Âm nhạc Huế

Mai Thanh Bình

Mã số: NCS17
Hướng nghiên cứu: Phương pháp chuyển soạn ca khúc cho đàn Electronic Keyboards

Đào Thị Khánh Chi

Mã số: NCS18
Hướng nghiên cứu: Dạy học Aria của W.A.Mozart ở Việt Nam

Lê Hưng

Mã số: NCS19
Hướng nghiên cứu: Phương pháp tự học Ký - Xướng âm qua hình thức dạy học trực tuyến

Hồ Thị Công Lý

Mã số: NCS20
Hướng nghiên cứu: Phương pháp hát chuẩn tiếng Việt trong dạy học thanh nhạc tại Đà Nẵng

Lương Văn Phong

Mã số: NCS21
Hướng nghiên cứu: Đồng dao trong giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo (3 - 6 tuổi)

Bùi Đình Thọ

Mã số: NCS22
Hướng nghiên cứu: Dạy hát dân ca miền núi phía Bắc cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm