Nghiên cứu sinh

Tìm thấy 33 nghiên cứu sinh

Trịnh Thị Thúy Khuyên

Mã số: NCS28
Hướng nghiên cứu: Ca khúc viết về Thanh Hóa trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp

Nguyễn Thị Lưu An

Mã số: NCS01
Hướng nghiên cứu: Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc thông qua hoạt động ca hát cho học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh Bình Dương

Ngô Thị Việt Anh

Mã số: NCS02
Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng Đàn phím điện tử trong dạy học Âm nhạc bậc Trung học cơ sở ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm