Thông báo

Danh sách phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển sinh đại học, đại học liên thông năm 2018 trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

08 Tháng Bảy 2018

1. Ngành ĐHSP Âm nhạc/ ĐHSP Mầm non (N00)

Chi tiết

2. Ngành Đại học Thanh nhạc (N00)

Chi tiết

3. Ngành Đại học Piano (N00)

Chi tiết

4. Ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh (S00)

Chi tiết

5. Ngành Quản lý văn hóa N00

Chi tiết

6. Ngành Quản lý văn hóa R00

Chi tiết

7. Ngành ĐHSP Mỹ thuật/ ĐHSP Mỹ thuật Mầm non, Hội họa, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Công nghệ may (H00, H07 - Chính quy)

Chi tiết

8. Ngành ĐHSP Mỹ thuật, Thiết kế thời trang (Liên thông)

Chi tiết

9. Ngành ĐHSP Âm nhạc (Liên thông)

Chi tiết

10.Ngành Quản lý văn hóa (Liên thông)

Chi tiết

11. Ngành Quản lý văn hóa (C00)

Chi tiết

 

Thông báo cũ hơn: