Thông báo

Thông báo về việc tổ chức đệm đàn cho thí sinh dự thi ngành Đại học Thanh nhạc

09 Tháng Bảy 2018

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG & PT NGHỆ THUẬT

 

Số: 20/TB-TTƯD&PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đệm đàn cho thí sinh dự thi ngành Đại học Thanh nhạc

_____________

 

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho đợt tuyển sinh Đại học năm 2018 và đáp ứng nhu cầu của thí sinh dự thi ngành Đại học Thanh nhạc;

Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu Nhà trường, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật tổ chức đệm đàn cho các thí sinh, cụ thể như sau:

            1. Thời gian

- Ngày 09/7/2018: Buổi sáng, từ 8h00-12h00; buổi chiều, từ 13h00-18h00.

- Ngày 10/7/2018: Buổi sáng, từ 9h30-12h00; buổi chiều, từ 13h00-18h00.

2. Địa điểm: Phòng 305, 306, 307 tầng 3 nhà E, giảng đường trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.

            3. Đăng ký, liên hệ

Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật, tầng 1, nhà A1, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số 18, ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội; ĐT: 02462.516.416; Email: trungtamudptnt@spnttw.edu.vn; Website: art.spnttw.edu.vn.

Liên hệ: đ/c Nguyễn Đức Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm; ĐT: 01699.700.915; đ/c Vũ Mạnh Tiệp - chuyên viên; ĐT: 0975.089.368.

4. Lưu ý

- Nhà trường sẽ bố trí giảng viên để đệm đàn cho các thí sinh dự thi ngành Đại học Thanh nhạc có nhu cầu.

- Kinh phí đệm đàn sẽ căn cứ theo đăng ký của thí sinh (tập luyện 01 buổi hay 02 buổi...).

- Thí sinh đến khớp đàn cần mang theo bản nhạc của các bài dự thi.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các đơn vị (để phối hợp);

- Website (để đăng thông báo);

- Lưu: TTƯD&PTNT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Đỗ Anh Tuấn

 

Thông báo cũ hơn: