Thông báo

KẾ HOẠCH Phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết

10 Tháng Chín 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Số: 1384 /KH-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày 30  tháng  8  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết

                       

      Thực hiện kế hoạch số 3601/KHLT/YT- ĐUK ngày 28/8/2019 của Sở Y tế- Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

       Căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết như sau:

 1. Mục tiêu:  

 - Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống dịch Sốt xuất huyết của cán bộ, giảng viên, sinh viên, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch Sốt xuất huyết. Góp phần làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Sốt xuất huyết trong cộng đồng;         

 - Phát hiện sớm bệnh nhân mắc Sốt xuất huyết, cách ly điều trị kịp thời, ngăn ngừa không để bệnh lan tràn trong Nhà trường;

 - Hạn chế mức thấp nhất số ca bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn trường.

 2. Nội dung:

 - Tuyên truyền dưới mọi hình thức đến cán bộ, giảng viên, sinh viên về các biện pháp phòng chống bệnh Sốt xuất huyết;

 - Tổ chức tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy vào thứ 7 hàng tuần;

 - Kiểm tra các dụng cụ chứa nước nếu không còn sử dụng dỡ bỏ, bổ sung các nắp đậy kín đối với các dụng cụ chứa nước còn sử dụng;

 - Phun hóa chất diệt muỗi tại khu Hiệu bộ, các Giảng đường, ngoại cảnh và đặc biệt khu Ký túc xá;

 - Giám sát muỗi và bọ gậy;

 - Theo dõi, phát hiện sớm bệnh nhân nghi ngờ Sốt xuất huyết và mắc Sốt xuất huyết để cách ly điều trị kịp thời;

 - Báo cáo Trạm y tế phường kịp thời khoanh vùng xử lý ổ dịch;  

      - Thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo phòng chống dịch Sốt xuất huyết của ngành, của cơ quan Y tế.

 3. Biện pháp tổ chức thực hiện:

 3.1. Công tác chỉ đạo:

 - Kiện toàn ban chỉ đạo công tác Chăm sóc sức khỏe ban đầu, phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban;

      - Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong Nhà trường. Báo cáo thường xuyên và khẩn cấp cho các cơ quan Y tế và cơ quan quản lý cấp trên về tình hình dịch bệnh khi sảy ra tại trường.

3.2. Công tác truyền thông phổ biến kiến thức phòng chống bệnh Sốt xuất huyết:

- Hình thức tuyên truyền: Thường xuyên tuyên truyền trên Website, Đài phát thanh ký túc xá; Phát tờ rơi, tờ bảng kiểm diệt bọ gậy và tờ cam kết thực hiện các biện pháp phòng bệnh SXH cho cán bộ, giảng viên và sinh viên thuê trọ ngoài khuôn viên của trường và từng phòng trong Ký túc xá của trường.

- Nội dung tuyên truyền: Theo khuyến cáo của Bộ Y tế về bệnh Sốt xuất huyết: nguồn lây, triệu chứng, các biện pháp phòng chống, khám và điều trị khi nghi ngờ mắc bệnh và khi mắc bệnh…

- Phụ trách công tác tuyên truyền: Cán bộ y tế, Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường.

3.3. Công tác tổng vệ sinh và diệt bọ gậy

- Thành lập đội xung kích diệt bọ gậy tại trường: Phân công từng tổ kiểm soát diệt bọ gậy theo khu vực vào thứ 7 hàng tuần;

- Thành lập đội giám sát: Phân công các thành viên phụ trách các tổ xung kích và báo cáo Ban chỉ đạo hàng tuần;

- Tổ chức tổng vệ sinh diệt bọ gậy đợt đầu tiên vào chiều 13/9/2019 và sáng 14/9/2019

- Công ty vệ sinh môi trường: Làm vệ sinh các khu vực trong khuôn viên trường hàng ngày; Tổng vệ sinh các khu vực Hiệu bộ, Giảng đường, ngoại cảnh vào thứ 7 hàng tuần.

3.4. Công tác phun thuốc diệt muỗi

Tổ chức phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong khuôn viên trường. Phối hợp với Trung tâm Y tế quận Hà Đông phun các đợt tiếp theo.

3.5. Hoạt động khám bệnh, tư vấn điều trị:

Trạm y tế :

- Tập huấn cho đội giám sát và đội xung kích;

- Tổ chức khám, phân loại, tư vấn điều trị, chuyển tuyến kịp thời theo quy định của Bộ Y tế;

- Báo cáo Trạm y tế phường Văn Quán khi có dịch sảy ra.

3.6. Nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên, sinh viên:

  - Tự theo dõi sức khoẻ hàng ngày để phát hiện bệnh sớm. Nếu có biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi thì thông báo cho cán bộ Y tế trường hoặc tới cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị;

  - Tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường tại nơi làm làm việc, học tập, gia đình và cộng đồng;

 - Thực hiện việc tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Sốt xuất huyết cho gia đình và cộng đồng;

 - Tích cực tham gia phòng chống dịch khi được Nhà trường huy động.

 

      Nơi nhận:

          - Ban Giám hiệu (để b/c);

          - Các đơn vị (để t/h);

     - Lưu: VT,TYT.(3bản)

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 Đào Đăng Phượng

 

 

 

 

Thông báo cũ hơn: