Thông báo

Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

04 Tháng Hai 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Số: 52 /TB-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

      

 THÔNG BÁO

Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

_____________

 

 

           Thực hiện Công điện số 43/CĐ- BGDĐT, ngày 28/01/2020 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 260/BGDĐT-GDTC, ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trong trường học; Công văn số 265/BGDĐT- GDTC, ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 269/BGDĐT- GDTC, ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc cho Học sinh, Sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV.

           Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã họp và tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.

           Ban Chỉ đạo đã đánh giá cao công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra của các thành viên Ban chỉ đạo và của Nhà trường trong thời gian qua.

           Căn cứ tình hình thực tiễn và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Ban chỉ đạo đã thống nhất các nội dung và phân công nhiệm vụ như sau:

           1. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Website, facebook và các phương tiện truyền thông khác về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra.

           2. Đồng chí Trịnh Thị Thanh - TP Tổ chức, Hành chính; đ/c Cao Xuân Thu - Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản trị Thiết bị và đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Tổ trưởng Ký túc xá:

           - Làm việc với với các đối tác và các bộ phận chức năng để tiến hành ngay việc phun thuốc khử trùng khu vực Ký túc xá sinh viên, phòng làm việc, lớp học và xung quanh trường.

           - Bố trí đặt bình nước rửa tay diệt khuẩn tại các cổng ra, vào Trường và cổng Ký túc xá sinh viên.

           - Quán triệt Tổ bảo vệ Nhà trường, Tổ bảo vệ Ký túc xá tăng cường kiểm soát người ra, vào Trường; nhắc nhở việc vệ sinh, đeo khẩu trang; nắm bắt kịp thời thông tin và tình hình cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và  khách đến làm việc ra, vào tại Trường.

           3. Đồng chí Lê Ngọc Chiến - Trưởng phòng Quản lý học viên, sinh viên: Tăng cường nắm bắt tình hình học viên, sinh viên. Huy động thêm nhân lực hỗ trợ bộ phận quản lý Ký túc xá để theo dõi và quản lý sinh viên.

           4. Đồng chí Đỗ Việt Hùng - Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế: Nắm bắt tình hình của các học viên, sinh viên Lào; thông báo các kế hoạch của Trường đến từng sinh viên.

           5. Đồng chí Nguyễn Văn Định - Trưởng phòng Đào tạo: Làm việc với các Khoa về việc thay đổi kế hoạch học tập; nắm bắt số liệu sinh viên, giảng viên nghỉ dạy và học; tăng cường kiểm tra các hoạt động chuyên môn.

           6. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng Trạm y tế: Phụ trách công tác phòng, chống dịch, tổ chức thực hiện phun thuốc trong toàn bộ khuôn viên Trường, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

           7. Thanh tra Giáo dục: Tăng cường việc kiểm tra công tác chuyên môn của giảng viên các Khoa; yêu cầu các Khoa tập trung thực hiện việc đánh giá chương trình đào tạo, hoàn thiện tài liệu giảng dạy (tập bài giảng/giáo án/giáo trình,...).

           8. Trước mắt, Nhà trường vẫn tiến hành các hoạt động bình thường và sắp xếp việc học tập hợp lý cho học viên, sinh viên. Giảng viên thực hiện việc dạy giáo án online/chuyển tài liệu và hướng dẫn cho học viên, sinh viên tự học.

           Nhà trường thường xuyên nắm bắt ý kiến và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục xem xét, bố trí lịch, kế hoạch đào tạo, các hoạt động của toàn Trường cho phù hợp.

           9. Phân công trực Y tế: Giao Trạm Y tế (phòng Tổ chức- Hành chính) bố trí người trực đêm để giải quyết các vấn đề và tình hình mới phát sinh.

           10. Các đơn vị: Có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin của Nhà trường; tích cực tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên; phối hợp giải đáp các khúc mắc cho học viên, sinh viên một cách rõ ràng, cụ thể và chính xác; gửi báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ đạo (theo các nội dung đã được chuyển qua email Trưởng các đơn vị; thời gian gửi báo cáo trước 15h00 hàng ngày).

           Các trường hợp và tình huống đột xuất báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo theo số ĐT: 0904.702.256 (Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng Trạm y tế).

 

 

Nơi nhận:

  - LĐ Trường;

- Các đơn vị (để t/h);

- Website;

- Lưu VT, TCHC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

                           (đã ký và đóng dấu)

 

Trịnh Thị Thanh

 

 

 

 

Thông báo cũ hơn: