Thông báo

THÔNG BÁO Đăng tải nội dung luận án của NCS Thái Đình Dũng

27 Tháng Năm 2020

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đăng tải nội dung luận án của:

Nghiên cứu sinh: Thái Đình Dũng

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Mã số: 9140111

Đề tài: Dạy học tác phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử bậc Đại học Sư phạm Âm nhạc

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Tạ Quang Đông

 

Thông báo cũ hơn: