Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA NCS NGUYỄN THANH TIẾN

10 Tháng Giêng 2023

THÔNG BÁO

ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA NCS NGUYỄN THANH TIẾN

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đăng tải nội dung luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Tiến

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Mã số: 9140111

Đề tài: Dạy học dân ca nghi lễ Hát thờ cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn

Các file đính kèm:

  1. Toàn văn luận án
  2. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Việt)
  3. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Anh)
  4. Trích yếu luận án (bằng tiếng Việt)
  5. Trích yếu luận án (bằng tiếng Anh)
  6. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Việt)
  7. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Anh)
  8. Quyết định thành lập hội đồng

Thông báo cũ hơn: