Thông báo

Thứ Sáu20/07/18

Thông báo số 1300/TB-ĐHSPNTTW, ngày 20 tháng 7 năm 2018 về Ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2018

Thứ Sáu20/07/18

Thông báo số 1299/TB-ĐHSPNTTW, ngày 20 tháng 7 năm 2018 về việc Xét tuyển đợt 1 các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2018

Thứ Sáu20/07/18

Thông báo số 1298/TB-ĐHSPNTTW, ngày 20 tháng 7 năm 2018 về Điểm trúng tuyển đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2018

Thứ Năm19/07/18

Thông báo danh sách điểm tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2018

Thứ Năm19/07/18

Đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2018

Chủ Nhật15/07/18

Thông báo số 476/BT-BGDĐT, ngày 29 tháng 6 năm 2018 - Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ v/v: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Văn phòng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Tư11/07/18

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2018

Thứ Hai09/07/18

Thông báo về việc tổ chức đệm đàn cho thí sinh dự thi ngành Đại học Thanh nhạc

Chủ Nhật08/07/18

Danh sách phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển sinh đại học, đại học liên thông năm 2018 trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Thứ Sáu06/07/18

Thông báo điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2018