Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Thiết kế sơ đồ tư duy trong dạy học môn Tâm lý học cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Cập nhật ngày: 21 Tháng Giêng 2019
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lương Thị Thanh Hải
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Giáo dục Đại cương
Thời gian thực hiện: 2018-2019

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phục lục, Tài liệu tham khảo, Đề tài gồm có 3 chương

- Chương 1: Cơ sở lý luận và Thực tiễn của vấn đề nghiên cứu

- Chương 2: Thiết kế sơ đồ tư duy môn Tâm lý học

- Chương 3: Ứng dụng sơ đồ tư duy tâm lý học trong dạy học ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW


Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Bố Cục chất liệu tổng hợp

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Vũ Thị Kim Vân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Vận dụng Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phạm Ngọc Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu tài liệu môn Bố Cục chất liệu in độc bản hệ Đại học Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyền Thị May
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Lịch sử Mỹ thuật thế giới

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Đào Thúy Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm