Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Rèn luyện kỹ năng thực hiện tiết tấu trong dạy học ký - xướng âm cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc

Cập nhật ngày: 22 Tháng Sáu 2022
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Tố Mai
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Sau đại học
Thời gian thực hiện: 2020-2021
Nội dung đính kèm:
  1. NGUYỄN THỊ TỐ MAI.pdf

Đề tài cấp Trường

Xây dụng tài liệu tham khảo môn Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hữu Thức
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sau đại học
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tập bài giảng môn Văn hóa học đại cương ngành Quản lý Văn hóa, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Thanh Loan
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lương Thị Thanh Hải
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên Trường Ðại học Sư phạm Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Mai Hương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem