Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Khai thác hình ảnh đầu lân thiết kế trang phục trình diễn ấn tượng.

Cập nhật ngày: 21 Tháng Bảy 2022
Cấp đề tài: NCKH Sinh viên
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Cao Anh, K12 - TKTT (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lưu Ngọc lan)
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
Thời gian thực hiện: Năm học 2021-2022

NCKH Sinh viên

Nghiên cứu ký họa của họa sĩ Tô Ngọc Vân vận dụng bài tập thực tế chuyên môn cho sinh viên nghành Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Vương Thu Trang, K14 - SPMT (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Kim Liên)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Áp dụng chuyển đổi số vào dạy học chủ đề lịch sử mỹ thuật Việt Nam cho học sinh khối 7 Trường THCS Trần Phú

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Trâm Anh, K14 - SPMT (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Huy Trung)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Nâng cao chất lượng học trực tuyến các môn lý luận chuyên ngành của sinh viên khoa Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Thị Bích Ngọc, K15 - SPMT (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Vân)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động vẽ tranh tường cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Thị Thùy Dung, K15 - SPMT (Giảng viên hướng dẫn: TS. Đào Thị Thúy Anh)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem