Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Vận dụng nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào giảng dạy các môn Lý luận Chính trị trong trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Cập nhật ngày: 08 Tháng Sáu 2014
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Văn Hoàng
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Giáo Dục Đại Cương
Thời gian thực hiện: 2012 - 2013

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Thanh nhạc hệ ĐHSP Âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Huyền Linh
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Thiết kế kết cấu chi tiết của trang phục ở Hà Nội hiện nay

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Triều Dương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Công nghệ may
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Sử dụng phương pháp Grap trong dạy học môn Giáo dục học ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lê Thị Lệ Hương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Tâm lý Giáo dục Thể chất
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phan Văn Hùng
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem