Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Xây dựng cơ sở dữ liệu dạy học Âm nhạc ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Cập nhật ngày: 08 Tháng Sáu 2015
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Minh Tân
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Sư phạm Âm nhạc
Thời gian thực hiện: 2012 - 2013

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu môn Trang trí 1, 2 các ngành: Đại học Sư phạm Mỹ thuật, Đại học Thiết kế Thời trang trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Hải Kiên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy Xướng âm (giọng a-moll) cho hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Tố Mai
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Âm nhạc
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn giáo trình môn học Quản lý Văn hóa Du lịch cho ngành Quản lý văn hóa của trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sau đại học
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu môn học các tộc người ở Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Trần Hoàng Tiến
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem