Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Phát triển ký năng mềm cho sinh viên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Cập nhật ngày: 08 Tháng Sáu 2015
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Văn hóa Nghệ thuật
Thời gian thực hiện: 2013 -2014

Đề tài cấp Trường

Múa rối nước tỉnh Thái Bình thời kỳ đổi mới

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Văn Định
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng biện pháp tự học môn Trang trí cho sinh viên mỹ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thành Việt
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Mỹ thuật Cơ sở
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học môn Đàn phím điện tử cho hệ ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lại Thị Phương Thảo
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu dạy học Âm nhạc ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lương Minh Tân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Âm nhạc
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm