Video clip

NUAE - Chương trình tư vấn tuyển sinh đại học năm 2020

24 Tháng Ba 2020

Khách mời: TS. Nguyễn Văn Định - Trưởng phòng Đào tạo ThS. Đỗ Hương Giang- Phó trưởng khoa PT khoa Piano và Thanh nhạc Dẫn chương trình: MC. ThS. Thanh Mai - GV Khoa Văn hóa Nghệ thuật

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm