Video clip

NUAE - Tư vấn Tuyển sinh Đại học năm 2021 Số 3 chuyên ngành Quản lý Văn hóa và chuyên ngành Du lịch

05 Tháng Tư 2021

Khách mời: TS. Nguyễn Đức Hoàng; TS. Nguyễn Thị Thanh Loan Dẫn Chương trình: ThS. Thanh Mai

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm