Video clip

NUAE- Tư vấn Tuyển sinh Đại học năm 2021, Số 7 Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật

11 Tháng Năm 2021

ThS. Nguyễn Huy Trung - Phó Trưởng Khoa Sư phạm Mỹ thuật TS. Đào Thị Thúy Anh - Giảng viên Khoa SƯ phạm Mỹ thuật MC: ThS. Thanh Mai

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Chương trình số 11
27 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 10
26 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 9
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 8
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 7
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 6
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 5
18 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm