Video clip

NUAE- Tư vấn Tuyển sinh Đại học năm 2021, Số 7 Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật

11 Tháng Năm 2021

ThS. Nguyễn Huy Trung - Phó Trưởng Khoa Sư phạm Mỹ thuật TS. Đào Thị Thúy Anh - Giảng viên Khoa SƯ phạm Mỹ thuật MC: ThS. Thanh Mai

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm