Video clip

45 năm một mái trường - Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

15 Tháng Giêng 2016

Những hình ảnh đầy xúc động, ý nghĩa gợi nhớ về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm