Video clip

NUAE - Hành trình 49 năm xây dựng và phát triển

29 Tháng Mười Một 2019

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tác giả: Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm