Video clip

NUAE - Chương trình tư vấn tuyển sinh đại học năm 2020

24 Tháng Ba 2020

Khách mời: TS. Nguyễn Văn Định - Trưởng phòng Đào tạo ThS. Đỗ Hương Giang- Phó trưởng khoa PT khoa Piano và Thanh nhạc Dẫn chương trình: MC. ThS. Thanh Mai - GV Khoa Văn hóa Nghệ thuật

Chương trình số 14
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 13
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 12
27 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 11
27 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 10
26 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 9
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 8
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 7
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 6
19 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm