Tin tức

ĐH Y Hà Nội: SV muốn chuyển đổi ngành học phải thi ĐH

15 Tháng Tư 2011

Trường ĐH Y Hà Nội vừa có thông báo về việc cho phép sinh viên của trường được tham gia thi ĐH để chuyển đổi ngành học, loại hình đào tạo trong phạm vi của trường.

 

Sinh viên ĐH Y Hà Nội
Sinh viên ĐH Y Hà Nội

 

Tuy nhiên, sinh viên cần đáp ứng đủ 5 điều kiện, đó là: đáp ứng được các điều kiện dự thi theo quy chế tuyển sinh ĐH do Bộ GD&ĐT quy định và phải làm đơn có sự đồng ý của hiệu trưởng nhà trường;

Điểm thi đầu vào trường ngành đang học tối thiểu phải bằng điểm chuẩn của ngành học dự kiến chuyển đổi của cùng năm đó.

Điểm trung bình trung học tập của các học ký đã học phải đạt từ 7,5 trở lên. Trong quá học không phải thi lại môn học nào, kết quả thi kết thúc các môn học phải đạt từ 5,0 trở lên;

Có tư cách đạo đức tốt, không vi phạm bất cứ hình thức kỷ luật nào. Điểm rèn luyện các học kỳ phải đạt từ loại tốt trở lên ( trên hoặc bằng 80 điểm); Hoàn thành mọi nghĩa vụ trong thời gia học tập tại trường.

Điều kiện cũng có thể được thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Mọi trường hợp không thỏa mãn điều kiện trên đều không được chấp nhận kết quả thi ĐH và có thể bị thi hành kỷ luật theo mức độ vi phạm.

Cũng theo thông báo này, sinh viên tại trường thi để chuyển sang học tại các trường ĐH khác phải đáp ứng được các điều kiện dự thi theo quy chế tuyển sinh ĐH do Bộ GD&ĐT quy định và phải làm đơn có sự đồng ý của hiệu trưởng nhà trường; đồng thời phải hoàn thành mọi nghĩa vụ trong thời gian học tập tại trường. Nếu không thực hiện đúng, sinh viên phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo theo quy định của trường ĐH Y Hà Nội.

Theo gdtd.vn