Sơ đồ đường đi

Ảnh trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhìn từ vệ tinh

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

Địa chỉ: Số 18, Ngõ 55, Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Điện thoại: (84) 024.38544468

Fax: (84) 024.38544468

Email:spnttw@spnttw.edu.vn