Chương trình, dự án hợp tác

STT

Chương trình, dự án hợp tác

I

 Hợp tác với Bộ, các Tổ chức của các Quốc gia

1

  Bộ Giáo dục và Thể thao, CHDCND Lào

2

  Alma Laurea, Liên minh Châu Âu

3

 Dự án Voyage, Liên minh Châu Âu

4

 Dự án Motive, Liên minh Châu Âu

5

 Hội đồng chấm thi Âm nhạc Quốc gia Australia (AMEB)

6

 Tập đoàn SACHSISCHE LEHMBAUGRUPPE, CHLB Đức

II

 Hợp tác với các trường ĐH, cơ sở giáo dục

1

 Đại học BYU, Hoa Kỳ

2

 Đại học Moscow, Liên bang Nga

3

 Đại học Tổng hợp Xã hội, Liên bang Nga

4

 Trường Đại học Messina, Italia

5

 Học viện Mỹ thuật Frosinone, Italia

6

 Đại học Padova, Italia

7

 Đại học Ngoại ngữ, Italia

8

 Đại học Perugria, Italia

9

 Đại học Bắc Đan Mạch

10

 Đại học Giáo dục Quốc gia Đài Loan

11

 Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan

12

 Đại học Nghệ thuật Quốc lập Đài Nam, Đài Loan

13

 Đại học Mỹ thuật Quốc gia Lào

14

 Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào

 

Thông tin liên hệ: Phòng KHCN&HTQT, Tầng 3, nhà Hiệu bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

    Email: hoptacquocte@spnttw.edu.vn   -    ĐT: 0913047105