Văn bản Hội đồng trường

Tìm thấy 8 văn bản
Kế hoạch công tác của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW năm 2021
Số 10/KH-HĐT 28/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Số 09/NQ-HĐT 28/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
Nghị quyết Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của trường ĐHSP Nghệ thuật TW
11/NQ-HĐT 28/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2020 - 2025
8/NĐ-HĐT 09/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
Quy chế làm việc của Hội đồng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2020 - 2025
07/NQ-HĐT 08/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
NGHỊ QUYẾT Về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2020 - 2025
6/NQ-HĐT 01/02/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW
02/NQ-HĐT 15/01/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết