Hoạt động đào tạo

Quyết định 1123, 1125/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp năm 2014

22 Tháng Tám 2014

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 1123/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp năm 2014  Tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang

 

 

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 1125/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp năm 2014  Tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam