Chất lượng giáo dục

Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐSP, TCSP năm học 2020 - 2021

17 Tháng Chín 2021

Biểu mẫu 17. Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐSP, TCSP năm học 2020 - 2021

Ngày ban hành: 16/09/2021
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Hiệu trưởng