Pháp chế

Nghị định Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

02 Tháng Tám 2022

Nghị định Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Số/ký hiệu: 50/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 02/08/2022
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Người ký: Phó thủ tướng