Pháp chế

Thông tư quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

06 Tháng Sáu 2023
Số/ký hiệu: 40/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 26/10/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục & Đào tạo
Loại văn bản: Thông tư