Sự kiện

Hội nghị Tổng kết Công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 của Cụm thi đua số 3

12 Tháng Chín 2023

Ngày 11/9, Hội nghị Tổng kết Công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 của Cụm thi đua số 3 đã được tổ chức thành công tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện lãnh đạo 5 trường thuộc Cụm thi đua số 3.

Được thành lập từ năm 2020, Cụm thi đua số 3 gồm 5 trường đại học, học viện bao gồm: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Học viện Quản lý Giáo dục.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của các thành viên trong Cụm, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc nói chung, công tác thi đua khen thưởng nói riêng trong thời gian tới và đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp với thực tế của các đơn vị trong Cụm, các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 3 báo cáo Tổng kết thi đua năm học 2022 - 2023

Theo báo cáo tổng kết thi đua năm học 2022 - 2023, các đơn vị trong Cụm đều bám sát 14 lĩnh vực theo tiêu chí thi đua do Bộ đề ra; các Trường thành viên trong Cụm cũng đã cụ thể hóa một số tiêu chí thi đua để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học đối với Cụm thi đua số 3 được lồng ghép với các cuộc vận động của ngành như “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các trường thành viên trong cụm với tinh thần luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động thi đua với tinh thần tích cực, hợp tác để cùng nhau tiến bộ đã giúp Cụm thi đua số 3 hoàn thành được kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao hoạt động của Cụm thi đua số 3, sự nỗ lực của từng trường thành viên. Đồng thời, nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng cần triển khai trong thời gian tới.

   

  

Các đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua năm học 2023 - 2024

Hội nghị đã bình xét, suy tôn các đơn vị tiêu biểu trong Cụm đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua cho Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh và bằng khen cho 2 đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Trong năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã được Hội nghị bầu làm Cụm trưởng và Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội giữ vai trò là Cụm phó, Cụm Thi đua số 3.

Đại diện các trường thuộc Cụm và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

BBT