Nghiên cứu lý luận

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TẠI PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA: “TRÁI NGỌT” TỪ CÁCH “ƯƠM MẦM”

15 Tháng Mười Một 2023

Vũ Huyền Hà My

Học viên Cao học K14 Quản lý Văn hóa – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường là một trong những nội dung quan trọng được phường Phương Mai quan tâm thực hiện đạt kết quả góp phần thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Những “trái ngọt” mà phường Phương Mai đạt được trong những năm qua, có thể nói rằng phần nào đến từ cách “ươm mầm” tại đây. Những giá trị tiêu biểu, những nhân cách tốt, truyền cảm hứng bằng những “hạt mầm” đã hiện hữu ngay trong cộng đồng cư dân.

Phương Mai tập trung phát triển xây dựng môi trường văn hóa

Phường Phương Mai được thành lập năm 1981, là một đơn vị hành chính thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trên đất xưa là cánh đồng các làng Trung Tự, Kim Liên. Tên gọi của phường Phương Mai ghép lại từ hai địa danh cổ Bạch Mai và Phương Liệt mà ra. Phường có diện tích rộng 0,64km2 với số dân khoảng 20,198 nghìn dân chia làm 22 tổ dân phố. Phường Phương Mai có 5020 hộ gia đình, người dân nơi đây sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau, từ sản xuất đến kinh doanh dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... và đa số hộ đều có mức sống từ trung bình khá trở lên.

Trong những năm qua, xây dựng môi trường văn hóa tại phường Phương Mai đã phát triển rất mạnh, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, huy động được mọi nguồn lực của nhân dân. Các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng khu dân cư; giúp xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong cộng đồng. Phường Phương Mai luôn duy trì cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm đều tổ chức “Hội nghị đại biểu nhân dân” bàn về xây dựng nếp sống văn hóa, tuyến phố văn minh đô thị và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các danh hiệu gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá… được bình xét khách quan ngày càng chất lượng; hoạt động tuyên truyền lối sống văn minh được tổ chức thường xuyên… Qua đó người dân phường Phương Mai đã thay đổi nhận thức, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc hiếu, hỷ đảm bảo trang trọng - lành mạnh - tiết kiệm.

 “Trái ngọt”…

Việc quan tâm đến cảnh quan môi trường trong việc xây dựng môi trường văn hóa đã giúp tạo ra một không gian sống và làm việc tốt hơn cho toàn thể nhân dân trên địa bàn phường Phương Mai. Phường Phương Mai luôn thực hiện các kế hoạch và chỉ thị về xây dựng môi trường văn hóa và triển khai sát sao các hoạt động về xây dựng môi trường.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường là một trong những nội dung quan trọng được phường Phương Mai quan tâm thực hiện đạt kết quả góp phần thực hiện cuộc vận động. Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, phường Phương Mai đã hướng dẫn đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện của phường, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội dung bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, có tác dụng tích cực, tạo thành phong trào trên địa bàn, giúp người dân xây dựng thói quen tốt về bảo vệ môi trường. Phường Phương Mai còn triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường có ý nghĩa thiết thực được tổ chức như: làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải ở khu dân cư, trồng cây xanh, thu gom vỏ chai, bao bì ni lon… tổ chức ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường xanh, sach, đẹp ở khu dân cư. Triển khai tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội xanh”, thực hiện đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải.

Cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường đã cơ bản hoàn thiện, đường giao thông, cơ sở vật chất trên địa bàn phường khang trang, hiện đại. Sinh hoạt của người dân và cộng đồng được nâng lên rõ rệt, 100% khu dân cư có đường bê tông, 100% được sử dụng nước sạch. Môi trường cảnh quan được đảm bảo, kỷ cương, pháp luật được thực hiện nghiêm túc; tình làng nghĩa xóm gần gũi, đoàn kết; các tệ nạn xã hội từng bước bị đẩy lùi, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị như: điện, đường, trường, trạm, vườn hoa, sân chơi, thường xuyên được các cơ quan chức năng duy tu, cải tạo, nâng cấp.

Đối với hoạt động tại các thiết chế văn hóa trên địa bàn Phường Phương Mai luôn được quan tâm sát sao và thường xuyên thực hiện. Các hoạt động này được tổ chức đa dạng về hình thức và nội dung, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của quần chúng và thúc đẩy các phong trào xây dựng môi trường văn hóa. Các thiết chế văn hóa và thể thao được tài trợ một cách đúng mục đích, đảm bảo quyền lợi của toàn bộ người dân. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân, thông qua hệ thống thiết chế văn hóa là nhà sinh hoạt cộng đồng ở cơ sở, phường đã tích cực tổ chức liên hoan nghệ thuật, hội thi, hội diễn, hội thao. Các hoạt động văn hóa, thể thao luôn có sự đổi mới linh hoạt về nội dung, hình thức. Từ những hoạt động này, các thiết chế văn hóa - thể thao đã khẳng định được ví trí vai trò quan trọng của mình trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ của phường Phương Mai đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo sân chơi tinh thần lành mạnh cho cộng đồng, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, sáng tạo của quần chúng nhân dân là nhờ có sự tham gia tích cực từ những người có niềm say mê, yêu thích ca hát từ các CLB, đội văn nghệ. Thông qua các hoạt động tạo được phong trào sâu rộng với chất lượng ngày càng được nâng cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia góp phần bảo đảm nhu cầu hưởng thụ văn hóa ở cơ sở của người dân. Hằng năm, Phường còn phát động, tổ chức những cuộc thi, hội diễn như “Thể dục nhịp điệu”, “Múa hát tập thể - Ca Khúc măng non”, cho các em học sinh trong dịp nghỉ hè. Vào dịp trung thu hàng năm cũng sẽ tổ chức “Đêm hội trăng rằm” hoặc phát huy tinh thần tự học và đọc sách với chương trình “Tủ sách của em”.

Ngoài ra, phường Phương Mai còn thực hiện xây dựng danh hiệu tổ dân phố văn hóa và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh. Các tổ dân phố đều thực hiện tốt các quy ước phù hợp với đặc điểm của tổ dân phố, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ, phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư; bài trừ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, xây cất mồ mả, tổ chức lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mê tín dị đoan góp phần xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc, bảo vệ trẻ em; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Gia đình là tế bào của xã hội, một tế bào lành mạnh là nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại, có đời sống kinh tế vững mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Xác định rõ điều này, phường Phương Mai đã tập trung thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Từ đó, những gia đình văn hoá, những tổ dân phố văn hoá trên địa bàn phường ngày càng phát triển và lan tỏa mạnh mẽ, góp phần không nhỏ vào trái ngọt hiện nay.

…từ cách “ươm mầm”

Trên địa bàn phường Phương Mai trong những năm qua luôn phát hiện nhiều tấm gương lao động sáng tạo, đề xuất nhiều mô hình, giải pháp trong mọi lĩnh vực như: khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính... đem lại hiệu quả kinh tế cao, lợi ích xã hội to lớn. Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã góp phần tích cực vào hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và trở thành mục tiêu trong cơ quan, đơn vị và trong mỗi gia đình, khu phố. Những tấm gương điển hình được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và góp phần vào công cuộc xây dựng môi trường văn hóa trên địa bàn phường Phương Mai.

Những “trái ngọt” mà phường Phương Mai đã kết được trong những năm qua, có thể nói rằng phần nào đến từ cách “ươm mầm” tại đây. Phường Phương Mai đã “ươm mầm” những giá trị tiêu biểu, những nhân cách tốt, truyền cảm hứng bằng những “hạt mầm” sống ngay trong cộng đồng cư dân. Những tấm gương tiêu biểu, những con người xả thân đã và đang tạo sức lan tỏa ngày càng lớn hơn trong địa bàn theo phương châm “lấy cái đẹp đẩy lùi cái xấu. Phường Phương mai luôn tâm niệm rằng việc cổ vũ các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác định hướng tiên phong. Đó cũng là cách tốt nhất để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, hy vọng rằng phường Phương Mai có thể phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, tiếp tục dấn thân góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH phường Phương Mai (2022), Báo cáo Tổng kết thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.
  2. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH phường Phương Mai (2023), Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu nhắn dân phường năm 2022, chương trình hành động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2023.
  3. Đảng ủy phường Phương Mai (2010), Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân phường Phương Mai, Nxb Nông nghiệp.
  4. Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội (2019), Văn kiện Đại hôi Đảng thời kỳ đổi mới Phần I (Đại hội VI, VII, VIII, IX).
  5. Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội (2019), Văn kiện Đại hôi Đảng thời kỳ đổi mới Phần II (Đại hội VI, VII, VIII, IX).
  6. Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội (2021), Cương lĩnh 2011: Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện.