Tin tức – Sự kiện

Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh kiểm tra, siết chặt việc xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

13 Tháng Tám 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm tra việc xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. (Ảnh minh họa).

Thực hiện kế hoạch công tác, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đã tổ chức kiểm tra việc xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Bộ GD&ĐT vừa thành lập 3 đoàn kiểm tra do lãnh đạo của Thanh tra Bộ, Cục Nhà giáo và Vụ Đại học làm trưởng đoàn bắt đầu công tác kiểm tra xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư từ hôm nay 13/8. 

Theo Bộ GD&ĐT, việc kiểm tra này sẽ xuyên suốt từ Hội đồng cơ sở đến Hội đồng ngành. 

Kiểm tra đợt này, Bộ GD&ĐT tập trung vào việc thành lập các hội đồng cơ sở, việc xét tại các hội đồng cơ sở theo đúng tinh thần Quyết định 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư...

Qua công tác kiểm tra để việc xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 nghiêm túc, đạt chất lượng cao nhất.

Đăng Chung