Pháp chế

CV về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2021

26 Tháng Năm 2021

 

Số/ký hiệu: 1978/BGDĐT-GDCTHSSV
Ngày ban hành: 14/05/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Thứ trưởng