Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc trình độ Thạc sĩ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

16 Tháng Mười Hai 2022
Số/ký hiệu: 2603/KH-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 16/12/2022
Loại văn bản: Kế hoạch