Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

05 Tháng Mười Hai 2017

 BAN GIÁM HIỆU


 

 

 

 

Hiệu trưởng:

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 024. 62853053

Email: daodangphuong@spnttw.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu

Đồng chí Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT về các mặt hoạt động của Trường.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Cơ sở vật chất; Hành chính - Tổng hợp; Thi đua khen thưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị/đoàn thể: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kế hoạch - Tài chính và Quản trị thiết bị; Ban Quản lý các dự án; Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật; Khoa Sau Đại học; Khoa Sư phạm Âm nhạc; Khoa Thanh nhạc; Khoa Nhạc cụ; Khoa Piano; Khoa Sư phạm Mỹ thuật; Khoa Thiết kế Đồ họa; Công đoàn; Hội Cựu chiến binh.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo; Trưởng Ban quản lý các dự án.

- Sinh hoạt tại phòng Tổ chức Cán bộ.

 

------------------------------------------------------

Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng ủy Khoá X nhiệm kỳ 2015-2020

 

1. Đồng chí Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy:

- Phụ trách chung; Trực tiếp phụ trách các công tác: Tư tưởng chính trị, Tổ chức, Tài chính Quản trị và Đào tạo.

- Trực tiếp phụ trách các Chi bộ: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản trị Thiết bị, Khoa Sau Đại học, Khoa Thanh nhạc, Khoa Sư phạm Mỹ thuật.

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Đồng chí Trịnh Thị Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra:

- Phụ trách công tác kiểm tra của Đảng; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Hành chính; Thi đua - Khen thưởng;

- Trực tiếp phụ trách/sinh hoạt Đảng tại Chi bộ phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ:

- Phụ trách công tác Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế; Công tác tuyên giáo, học viên, sinh viên.

- Trực tiếp phụ trách các Chi bộ Hiệu bộ I, Chi bộ Phòng Công tác Học sinh - sinh viên, Chi bộ Khoa Thiết kế Thời trang, Chi bộ Khoa Văn hóa - Nghệ thuật.

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Hiệu bộ I;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

4. Đồng chí Lương Thị Thanh Hải - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy; phát triển Đảng; Công tác công đoàn (cùng đ/c Đỗ Anh Tuấn); Công tác phụ nữ (cùng đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tú);

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Giáo dục đại cương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

5. Đồng chí Bạch Lan Anh - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác tư tưởng, chính trị (cùng đ/c Đào Đăng Phượng);

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Giáo dục đại cương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

6. Đồng chí Phạm Hùng Cường - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác Thông tin - Tuyên truyền (cùng đ/c Đỗ Anh Tuấn); Công tác Thi đua - Khen thưởng (cùng đ/c Trịnh Thị Thanh); Công tác Nghiên cứu khoa học (cùng đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo);

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa thiết kế đồ họa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

7. Đồng chí Lê Vinh Hưng - Đảng ủy viên:

- Phụ trách Công tác tuyên giáo (cùng đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo); Công tác Nghiên cứu khoa học (cùng đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo); Công tác phòng chống tệ nạn xã hội;

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Sư phạm Âm nhạc;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

8. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Đảng ủy viên:

- Phụ trách Công nghệ thông tin; Công tác Thông tin - Tuyên truyền (cùng đ/c Đỗ Anh Tuấn);

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

9. Đồng chí Phạm Hồng Phương - Đảng ủy viên:

- Là ủy viên Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy; Phụ trách công tác ngoại khóa (cùng đ/c Đỗ Anh Tuấn);

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Nhạc cụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

10. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác Công đoàn; Công tác Thông tin - Tuyên truyền; Công tác ngoại khóa (cùng đ/c Phạm Hồng Phương);

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

11. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác xây dựng Đảng; Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên; Công tác phụ nữ (cùng đ/c Lương Thị Thanh Hải);

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Sinh viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

 

 Quay lại

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm