Cơ cấu tổ chức

Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ CÔNG NGHỆ MAY

Địa chỉ: Phòng 704, Tầng 7,Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.3274.7053

Email: khoatktt@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/tp%20le%20thi%20my%20hanh01.jpg

 

ThS. Hoàng Thị Oanh

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

- Chức danh: Phụ trách Khoa

- E-mail: hoangthioanh@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/haha01.jpg

 

ThS. Trần Thị Liên

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

- Chức danh: Phó Trưởng Khoa

- E-mail: thuytrang@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Trình độ C/môn: Thạc sĩ.

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

E-mail: nguyenthiminhngoc@spnttw.edu.vn


http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/ptp%20ta%20anh%20ngoc01.jpg

ThS. Lưu Ngọc Lan

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

E-mailtruongphat.vlxd@gmail.com

 

 GIỚI THIỆU CHUNG

   

Ngày 09/3/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1208/QĐ-BGDĐT giao cho Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học hai ngành Quản lý văn hóa (QLVH) và Thiết kế thời trang (TKTT).

Tháng 07 năm 2007 ngành TKTT đã tổ chức tuyển sinh khóa đầu tiên. Một năm sau, Bộ môn Thiết kế thời trang trên con đường vận hành ngày càng lớn mạnh.  Ngày 3/11/2014 Khoa TKTT chính thức tách ra từ khoa Văn hóa nghệ thuật thành lập khoa mang tên Khoa Thiết kế thời trang. Với mục tiêu đào tạo sinh viên với đầy đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực Thiết kế thời trang, phù hợp bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn CNH-HĐH. Sự thay đổi tên gọi không chỉ phản ánh nhận thức mà còn thể hiện sự phát triển, mở rộng các chuyên ngành đào tạo của khoa Thiết kế thời trang nói riêng, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nói chung trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Cơ cấu tổ chức khoa TKTT gồm:

- Trưởng khoa: ThS. Hoàng Thị Oanh

- Phó trưởng khoa: ThS. Trần Thị Liên

- Phó trưởng khoa: ThS. Lưu Nọc Lan

-Trưởng bộ môn Công nghệ may: ThS. Vũ Mai Hiên 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên có 28 người, trong đó có 23 Thạc sĩ, còn lại có trình cử nhân Đại học

1. ThS. Hoàng Thị Oanh- Trưởng khoa

- Phụ trách chung các công việc của khoa

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về toàn bộ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn của khoa.

- Trực tiếp chỉ đạo các công việc:

+ Chịu trách nhiệm chung về công tác tổ chức CB,GV, quản lý, điều hành khoa TKTT. Đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của nhà trường gồm:

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của khoa. Báo cáo tháng

+ Quản lý chung quá trình đào tạo, bồi dưỡng, thực tế, thực tập, NCKH, thi đua khen thưởng, cơ sở vật chất, Văn phòng khoa, học sinh, sinh viên.

+ Phụ trách trực tiếp Bộ môn Sáng tác thiết kế.

+ Công tác tổ chức CB,GV theo quy định về lao động

+ Duy trì nề nếp, kỷ cương, quản lý cán bộ, giảng viên trong phạm vi khoa.

+ Phối hợp với các trưởng đơn vị trong trường để tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và những quy định nội bộ.

2. ThS. Trần Thị Liên - Phó Trưởng khoa

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và nhà trường về:

+ Quản lý tài sản, cơ sở vật chất (phòng học, trang thiết bị…) của khoa.

+ Quản lý công tác văn phòng Khoa (lịch, giờ dạy, sổ lên lớp, chấm công của CB, GV)

+ phụ trách trực tiếp Bộ môn Cơ sở ngành,

+ Công tác khen thưởng, kỷ luật CB,GV, SV khoa TKTT

+ Thực hiện các nhiệm vụ trực tiếp do trưởng khoa phân công.

3. ThS. Lưu Ngọc Lan - Phó Trưởng khoa

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và nhà trường về:

+ Tiến độ, kế hoạch giảng dạy trong năm học, định biên khoa

+ Công tác nghiên cứu khoa học của CB,GV trong khoa

+ Quản lý công tác cố vấn học tập của khoa

+ Xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo, môn học được khoa và trường giao. 

+ Phụ trách trực tiếp Bộ môn Công nghệ may.

+ Thực hiện các nhiệm vụ trực tiếp do trưởng khoa phân công.

Cơ cấu tổ chức của khoa

1. Ban chủ nhiệm khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Hoàng Thị Oanh

Thạc sĩ

Trưởng khoa

2

Trần Thị Liên

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

3

Lưu Ngọc Lan

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

2. Văn phòng khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Vương Thị  Tâm

Cử nhân

Chuyên viên VPK

2

Đào Thị Thanh Huyền

Cử nhân

Chuyên viên VPK

3

Nguyễn Hương Giang

Cử nhân

Chuyên viên VPK

4

Hồ Hồng Đức

Thạc sĩ

Chuyên viên

5 Triệu Thị Minh Nguyệt Thạc sĩ Chuyên viên VPK

 

 

3. Bộ môn Sáng tác thiết kế

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Hoàng Thị Oanh

Thạc sĩ

Trưởng khoa

2

Lê Thị Hồng Quyên

Thạc sĩ

Giảng viên

3

Lê Phương Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Trần Việt Hùng

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Nguyễn Hoàng Tùng

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Võ Ngọc Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

4. Bộ môn Công nghệ may

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Lưu Ngọc Lan

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

2

Vũ Mai Hiên

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

3

Nguyễn Huyền Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Đỗ Thu Huyền

Thạc sĩ

Giảng viên

5. Bộ môn Cơ sở ngành

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Trần Thị Liên

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

2

Hoàng Thắng

Tiến sĩ

Giảng viên

3

Tô Kim Nhung

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Trương Tuấn Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Ngô Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Nguyễn Minh Thùy

Thạc sĩ

Giảng viên

7

Phạm Viết Minh Tri

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Ngô Văn Sơn

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Bùi Thị Nam

Thạc sĩ

Giảng viên

10

Lê mai Trinh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

     

Do đặc thù đào tạo, khoa Thiết kế thời trang có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của  Khoa Công nghệ may giảng dạy một số môn ngành TKTT.

Hiện nay khoa Thiết kế thời trang đang đào tạo 2  ngành chính là:

+ Ngành Đại học Thiết kế thời trang chính quy

+ Ngành Đại học Thiết kế thời trang liên thông

2. Chức năng

Khoa Thiết kế thời trang có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên thuộc khoa Thiết kế thời trang.

3. Nhiệm vụ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành và tổ chức thực hiện

4. Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo, bồi dư­ỡng cử nhân trong lĩnh vực Thiết kế thời trang có trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp.

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong  phạm vi chuyên môn của khoa.

- Bồi dư­ỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên của khoa nhằm đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực đào tạo, của ngành, của xã hội.

Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Thiết kế thời trang. Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành sử dụng trong nhà tr­ường.

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Chủ động trong các dự án hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, NCKH thuộc lĩnh vực Thiết kế thời trang.

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm